PRZEGLĄD NUMERÓW / TABLE OF CONTENTS

Rok
Lista numerów

Aktywność przeciwutleniająca fl awonoidów wobec anionorodnika ponadtlenkowego w układzie modelowym in vitro

M. Majewska, H. Czeczot, M. Skrzycki, M. Podsiad WIĘCEJ

Tłuszcz mlekowy – źródło antyoksydantów w diecie człowieka

G. Cichosz, H. Czeczot WIĘCEJ

Próba znalezienia współzależności pomiędzy zawartością witaminy C a barwą papryki

M. Surma-Zadora, E. Cieślik, E. Grzych-Tuleja, A. Bodzioch WIĘCEJ

Zawartość wybranych składników mineralnych w rzodkiewce zakupionej na placach targowych Krakowa

A. Baran, Cz. Jasiewicz WIĘCEJ

Ocena zawartości miedzi i cynku w wybranych produktach zbożowych

A. Kot, S. Zaręba, L. Wyszogrodzka-Koma WIĘCEJ

Wybrane parametry jakości bulw ziemniaka jadalnego pochodzącego z rejonu Podlasia

K. Zarzecka, M. Gugała WIĘCEJ

Ocena zawartości szczawianów w słodzie i brzeczce na przykładzie wybranych odmian jęczmienia browarnego

A. Salamon, E. Baca, A. Kapka, D. Meller WIĘCEJ

Stabilność oksydacyjna tłuszczów jadalnych – konsekwencje zdrowotne

G. Cichosz, H. Czeczot WIĘCEJ

Ocena spożycia włókna pokarmowego ogółem i jego frakcji w wybranej grupie studentów

J. Hamułka, A. Wawrzniak, E. Wacińska WIĘCEJ

Ocena zawartości witaminy C i rutyny w wybranych suplementach diety

B. Kupcewicz, E. Michalska, E. Budzisz WIĘCEJ

Wpływ przechowywania mięsa jagnięcego na jego jakość fizyko-chemiczną

R. Klebaniuk, K. Patkowski, E. Kowalczuk-Vasilev WIĘCEJ

Ocena sposobu żywienia pacjentów hemodializowanych z prawidłową masą ciała, z nadwagą i otyłością

M. Kardasz, L. Ostrowska, E. Stefańska WIĘCEJ

Ocena sposobu żywienia pacjentów z cukrzycą typu 2

K. Cieloszczyk, M.E. Zujko, A. Witkowska WIĘCEJ

Interakcje lek – żywność

Ł. Sobotta, J. M. Suliburska, J. Mielcarek WIĘCEJ

Ekstrakcja micelarna jako alternatywna technika przygotowania próbek do analizy chemicznej

I. Kiszkiel, M. Hryniewicka WIĘCEJ

Ocena skuteczności zaleceń dietetycznych u otyłych pacjentów po przeszczepie nerki zagrożonych chorobami układu sercowo-naczyniowego

B. Regulska-Ilow, D. Jezior, R. Ilow, A. Bieda, M. Krajewska, M. Klinger WIĘCEJ

Ocena zawartości wybranych składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych kobiet o prawidłowej masie ciała oraz z nadwagą i otyłością

E. Stefańska, L. Ostrowska, M. Kardasz, M. Kozioł WIĘCEJ

Ocena zawartości witamin w całodziennych racjach pokarmowych pacjentów hemodializowanych z prawidłową masą ciała, z nadwaga i otyłością

M. Kardasz, L. Ostrowska, E. Stefańska WIĘCEJ

Pierwiastki szkodliwe dla zdrowia w grzybach jadalnych w Polsce

M. Wojciechowaka-Mazurek, M. Mania, K. Starska, M. Rebeniak, K. Karłowski WIĘCEJ

Badanie składników odżywczych Trzęsaka morszczynowatego – Tremella fuciformis

A. Karmańska, K. Olejnik, A. Wędzisz WIĘCEJ

Walidacja procedury oznaczania białka w mleku pełnym lub częściowo odtłuszczonym metodą FTIR (detekcja w zakresie podczerwieni z wykorzystaniem analizy Fouriera)

A. Florkiewicz WIĘCEJ

Alternatywne pro biotyczne napoje warzywne i owocowe

D. Zaręba, M. Ziarno WIĘCEJ

Wpływ inhibitorów peptydaz nasion roślin spożywanych przez człowieka na aktywację prokarboksypeptydaz i aktywność karboksypeptydaz trzustkowych

M. Sergiejuk, A. Bańkowska-Łuksza, A. Worowska, M. Gacko WIĘCEJ

Ocena zawartości chromu i niklu w wybranych produktach zbożowych

A. Kot, S. Zaręba, L. Wyszogrodzka-Koma WIĘCEJ

Oznaczanie sulfonamidów w miodzie metodą chromatografi i cieczowej z detekcją fluorescencyjną

J. Doroszkiewicz-Fiedoruk, L. Rodziewicz WIĘCEJ

Badanie właściwości przeciwutleniających dimeru 1,8-ethoxyquinu

U. Skolimowska, J. Skolimowski, A. Wędzisz WIĘCEJ

Charakterystyka mieszaniny tłuszczu gęsiego z olejem rzepakowym (2:3 M/M) przed i po przeestryfi kowaniu w obecności preparatu lipozyme

M. Kostecka, B. Kowalski WIĘCEJ

Wpływ procesów przetwórczych na zawartość polifenoli w piwach

C. Pieszko, T. Kurek WIĘCEJ

Antybiotykooporność bakterii kwasu mlekowego

E. Rodak WIĘCEJ

Wpływ podawania związków selenu o różnej strukturze na parametry oksydacyjne krwi szczurów

I. Musik, H. Donica, M. Kiełczykowska, A. Hordyjewska, K. Pasternak WIĘCEJ

Zawartość olejku eterycznego w surowcach przyprawowych wykorzystywanych w kulinariach

M. Kozłowska-Lewecka, J. Borowiecka WIĘCEJ

Analiza jakościowa i ilościowa żółcieni pomarańczowej i czerwieni koszenilowej w galaretkach dostępnych na rynku

A. Sykuła-Zając, A. Kędra, E. Łodyga-Chruścińska WIĘCEJ

czasopisma

część I WIĘCEJ

czasopisma

część II WIĘCEJ

Furan i akrylamid w żywności

D. Orzeł, J. Biernat WIĘCEJ

Źródła składników odżywczych w dietach dzieci w wieku 13-36 miesięcy - badania ogólnopolskie

H.Weker M. Barańska, A. Riahi, M. Więch, M. Strucińska, P. Kurpińska, H. Dyląg, G. Rowicka, W. Klemarczyk WIĘCEJ

Ocena sposobu żywienia osób w wieku 60-74 lat. Badanie WOBASZ

E. Sygnowska, A. Waśkiewicz WIĘCEJ

Cechy socjoekonomiczne, zdrowotne i styl życia a względna masa ciała mężczyzn z małych miast w wieku 75-80 lat. Projekt SENFOOD – badania wstępne

M. A. Słowińska WIĘCEJ

Wartość odżywcza diety kobiet w wieku rozrodczym zamieszkałych na terenie Polski

A. A. Waśkiewicz, E. Sygnowska WIĘCEJ

Całodobowe racje pokarmowe i suplementacja jako źródła żelaza i witaminy C w żywieniu studentów lubelskich uczelni

Z. Marzec, W. Koch, A. Marzec WIĘCEJ

Ocena stanu odżywienia i nawyków żywieniowych wybranej grupy zawodników uprawiających wioślarstwo

K. Durkalec-Michalski, J. Suliburska, J. Jeszka WIĘCEJ

Kontrowersje wokół bezpieczeństwa diet wysokobiałkowych A. Kwaśniewska: Kontrowersje wokół bezpieczeństwa diet wysokobiałkowych

A. Kwaśniewska WIĘCEJ

Sposób żywienia, a insulinooporność w grupie kobiet otyłych po menopauzie z dyslipidemią

B. Grygiel-Górniak, J. Przysławski, M. Stelmach-Mardas, M. Mosor, J. Nowak WIĘCEJ

Aterogeneza – jej żywieniowe i kliniczne czynniki ryzyka rozwoju w pomenopauzalnej otyłości

B. Grygiel-Górniak, J. Przysławski, M. Stelmach-Mardas, M. Grzymisław-ski, M. Chuchracki, M. Kraśkiewicz WIĘCEJ

Badanie częstości spożycia wybranych źródeł tłuszczu wśród kobiet o różnej masie ciała i zawartości tłuszczu w ciele

J. Szczepańska, L. Wądołowska WIĘCEJ

Rola żywności i żywienia w chorobie refluksowej

M. Śmiechowska, M. Cugowska WIĘCEJ

Ocena spożycia z dietą sztucznych substancji słodzących w wybranej grupie młodzieży z cukrzycą typu 1 – badanie pilotażowe

E. Wierzbicka, M. Skarżyńska, E. Piontek, G. Korzeniewska WIĘCEJ

Nowe oblicza starych znajomych – przeciwzapalne metabolity WNKT z rodziny n-3. Część I – pochodne EPA

IV Spis treści Nr 3 M. Jelińska, A. Tokarz WIĘCEJ

Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego w diecie samic szczurów na ryzyko procesu nowotworowego u ich potomstwa

A. Białek, A. Tokarz, P. Zagrodzki WIĘCEJ

Ocena zawartości cukrów prostych i sacharozy w sokach owocowych z wykorzystaniem HPLC

A. Lebiedzińska, J. Czaja, , K. Brodowska, A. Woźniak, P. Szefer WIĘCEJ

Podaż kwasu foliowego z dietą i suplementami diety w świetle czynników utrudniających jego wchłanianie w grupie studentek uniwersytetów medycznych z Warszawy i Białegostoku

E. Ehmke vel Emczyńska, S. Wojtkielewicz, H. Kunachowicz, Z. Wójcik WIĘCEJ

Zawartość miedzi, cynku, magnezu i manganu w całodziennej racji pokarmowej stosowanej w żywieniu studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

A. Kłos, J. Bertrandt, E. Stężycka, W. Szymańska WIĘCEJ

Sól kuchenna w dietach osób starszych z Białegostoku

R. Markiewicz-Żukowska, E. Sawicka, S. K. Naliwajko, M. H. Borawska WIĘCEJ

Elektroforetyczne oznaczanie kationów: sodu, potasu, wapnia i magnezu w butelkowanych wodach mineralnych

P. Kowalski, I. Olędzka, A. Plenis, T. Bączek WIĘCEJ

Ocena zawartości kadmu w suplementach diety

K. Socha, M. H. Borawska WIĘCEJ

Właściwości przeciw- utleniające napojów energetyzujących

A. Witkowska, M. E. Zujko, I. Mirończuk-Chodakowska WIĘCEJ

Postrzeganie bezpieczeństwa żywności a korzystanie z oferty gastronomicznej w grupie młodych konsumentów

M. Jeżewska-Zychowicz, R. Gajda WIĘCEJ

Źródła informacji na temat bezpieczeństwa żywności i przypisywane im zaufanie

S. Żakowska-Biemans WIĘCEJ

Udział posiłków przedszkolnych w pokryciu zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze i energię

M. Dymkowska-Malesa, K. A. Skibniewska WIĘCEJ

Wartość energetyczna i zawartość podstawowych składników odżywczych w dietach 2 i 3-letnich dzieci uczęszczających do żłobków w Białymstoku

B. Smorczewska-Czupryńska, J. Ustymowicz-Farbiszewska, B. Rygorczuk, J. Maksymowicz-Jaroszuk, J. Karczewski WIĘCEJ

Ocena wartości energetycznej i zawartości podstawowych składników odżywczych w racjach pokarmowych dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych

A. Falkowska, E. Stefańska, L. Ostrowska, M. Kardasz WIĘCEJ

Skład ciała i wybrane nawyki żywieniowe dzieci w wieku 14-17 lat

E. Lange, D. Gandziarek, B. Tymolewska-Niebuda WIĘCEJ

Wartość odżywcza całodziennych racji pokarmowych młodzieży licealnej z Bursy Szkolnej

R. Markiewicz-Żukowska, K. Mystkowska, W. J. Omeljaniuk, M. H. Borawska WIĘCEJ

Ocena poziomu wiedzy na temat dodatków do żywności oraz ich spożycia w wybranych grupach studentów

Z. Krejpcio, J. Suliburska, A. K. Hyżyk, S. Dyba, K. Skwarek WIĘCEJ

Wybrane zachowania zdrowotne studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki - zachowania żywieniowe

R. Szczerbiński, J. Karczewski, J. Maksymowicz-Jaroszuk WIĘCEJ

Porównanie odżywiania kobiet z prawidłową i obniżoną masą kostną

Nr 3 Spis treści V E. Mędrela-Kuder, H. Bis WIĘCEJ

Zawartość wapnia i żelaza oraz ich główne źródła w diecie mężczyzn w okresie 21-letniej obserwacji

A. E. Charkiewicz, B. Poniatowski, M. Karpińska, J. Korecki, J. Jamiołkowski, A. Szpak WIĘCEJ

Ocena sposobu żywienia pacjentek z chorobą Hashimoto

W. J. Omeljaniuk, M. Dziemianowicz, S. K. Naliwajko, E. Bartosiuk, R. Markiewicz-Żukowska, M. H. Borawska WIĘCEJ

Ocena wartości energetycznej i odżywczej diet na przykładzie wybranego szpitala województwa śląskiego

B. Całyniuk, E. Grochowska-Niedworok, M. Misiarz, R. Podniesińska WIĘCEJ

Oksydanty/antyoksydanty w żywieniu chorych na nowotwory

T. M. Maksimowicz, M. Maksimowicz, M. Załoga, A. Karwowska WIĘCEJ

Ocena zmian w spożyciu warzyw i owoców przez chorych leczonych z powodu raka płuca

K. Zabłocka, M. Gołecki, I. Porębska, M. Kosacka, R. Jankowska, J. Biernat WIĘCEJ

Analiza zawartości witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w całodziennych racjach pokarmowych (CRP) studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB

J. Ustymowicz-Farbiszewska, B. Smorczewska-Czupryńska, K. Broź, J. Wierzbicka, J. Karczewski WIĘCEJ

Zawartość witamin antyoksydacyjnych w racjach pokarmowych chorych z białostockiego Centrum Onkologii poddawanych chemioterapii i radioterapii (doniesienie wstępne)

T. Maksimowicz, A. Karwowska, J. Fiłon, E. Grzegorczyk, G. Kmiecik, J. Karczewski WIĘCEJ

Ocena pobrania flawonoidów z dietą przez uczniów gimnazjum i liceum w Oleśnicy

R. Ilow, B. Regulska-Ilow, S. Tangermann, D. Różańska, J. Biernat WIĘCEJ

Ocena pobrania flawonoidów z dietą przez studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2005-2007

R. Ilow, B. Regulska-Ilow, S. Tangermann, D. Różańska WIĘCEJ

Ocena spożycia błonnika pokarmowego i jego frakcji przez pacjentów szpitala na podstawie jadłospisów dekadowych

D. Górecka, P. Borysiak-Marzec, K. Dziedzic, A. Kurzawska WIĘCEJ

Ocena porównawcza diet Labofeed i AIN-93 w badaniu bilansowym na szczurach

J. Czarnocińska, M. Kortus, J. Anioła, G. Galiński WIĘCEJ

Sposób odżywiania studentek Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku w przypadku trądziku skóry

W. J. Omeljaniuk, K. Socha, D. Markowska WIĘCEJ

Wpływ uzupełniania żywienia szpitalnego na efektywność leczenia pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi

A. K. Hyżyk, Z. Krejpcio, S. Dyba WIĘCEJ

Niestabilność mikrosatelitarna jako potencjalny marker w raku piersi

B. Bobrowska, D. Skrajnowska, A. Tokarz, M. Kamińska WIĘCEJ

Jakość frakcji lipidowej w „prozdrowotnych” wyrobach ciastkarskich

M. Wirkowska, J. Bryś, A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, K. Ratusz, M. Łukasz WIĘCEJ

Charakterystyka frakcji sterolowej wybranych serów dojrzewających

D. Derewiaka, M. Obiedziński WIĘCEJ

Wpływ czasu i temperatury przechowywania na właściwości organoleptyczne i stabilność tłuszczu w czekoladach pełnomlecznych

J. Kowalska, E. Majewska, P. Jakubowska WIĘCEJ

Wpływ czasu i temperatury przechowywania na właściwości organoleptyczne i stabilność tłuszczu w czekoladach pełnomlecznych

J. Kowalska, E. Majewska, P. Jakubowska WIĘCEJ

Poprawa stabilności termicznej kwasu γ-linolenowego poprzez wytworzenie kompleksu inkluzyjnego z β-cyklodekstryną

E. Ostrowska-Ligęza, A. Górska, M. Wirkowska WIĘCEJ

Porównanie trwałości tłoczonych na zimno olejów lnianego i rzepakowego

M. Tańska, D. Rotkiewicz, M. Ambrosewicz WIĘCEJ

Znaczenie niedoboru kwasu askorbinowego w powstawaniu tętniaka aorty

R. Łapiński, A. Worowska, M. Gacko WIĘCEJ

Wpływ wielkości dodatku do diety szczurów preparatów wysokobłonnikowych jabłkowego oraz buraczanego na dostępność biologiczną witaminy E

J. Anioła, G. Galiński, W. Olejniczak, J. Gawęcki WIĘCEJ

β - laktoglobulina – potencjalny nośnik witaminy D

A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirkowska WIĘCEJ

Zawartość witamin w dietach kobiet z chorobą Hashimoto

R. Markiewicz-Żukowska, S. K. Naliwajko, E. Bartosiuk, E. Sawicka, W. J. Omeljaniuk, M. H. Borawska WIĘCEJ

Czy stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych wpływa na spożycie składników mineralnych oraz ich zawartość we włosach kobiet?

J. Suliburska, Z. Krejpcio WIĘCEJ

Składniki mineralne w diecie pacjentek z chorobą Hashimoto

S. K. Naliwajko, R. Markiewicz-Żukowska, E. Sawicka, E. Bartosiuk, W. J. Omeljaniuk, M. H. Borawska WIĘCEJ

Stan wysycenia organizmu cynkiem a wrażliwość smakowa i występowanie zjawiska sytości sensorycznie specyficznej u młodych wegetarian

G. Galiński, J. Walkowiak, R. W. Wójciak, J. Gawęcki, Z. Krejpcio WIĘCEJ

Ocena pobrania magnezu i cynku przez studentów lubelskich uczelni z uwzględnieniem suplementacji diet

Z. Marzec, W. Koch, A. Marzec WIĘCEJ

Wpływ miedzi i resweratrolu na zawartość wybranych pierwiastków w guzach nowotworowych u szczurów

D. Skrajnowska, B. Bobrowska, A. Tokarz, M. Kuras WIĘCEJ

Makroelementy owoców truskawek

J. E. Bojarska, R. Zadernowski, E. Tońska WIĘCEJ

Mikroelementy owoców truskawek

J. E. Bojarska, R. Zadernowski, E. Tońska WIĘCEJ

Zawartość wapnia i magnezu w próbkach mleka różnego pochodzenia

E. Stasiuk, P. Przybyłowski WIĘCEJ

Zawartość soli w wybranych koncentratach obiadowych

M. Jeżewska, M. Kulczak, I. Błasińska WIĘCEJ

Dieta a stężenie kadmu w krwi pacjentów z guzami ślinianek

J. Soroczyńska, K. Socha, B. Łazarczyk, M. H. Borawska WIĘCEJ

Skład wybranych suplementów diety w świetle obowiązujących wymagań

K. Stoś, B. Krygier, A. Głowala, M. Jarosz WIĘCEJ

Ocena wybranych suplementów diety WNKT pod względem udziału kwasów omega-3

M. Piecyk, I. Łyczko, A. Bzducha-Wróbel, M. Obiedziński WIĘCEJ

Soki z udziałem winogron i wina jako źródło składników bioaktywnych

S. Czaplicki, E. J. Borowska, A. Sawczuk, R. Krajewski WIĘCEJ

Potencjał antyoksydacyjny herbatek owocowych

M. E. Zujko, A. Witkowska, I. Mirończuk-Chodakowska WIĘCEJ

Aktywność antyoksydacyjna wybranych naparów Ilex Paraguariensis dostępnych na rynku Trójmiasta

P. Dmowski, M. Śmiechowska, A. Prystupa WIĘCEJ

Kawy zbożowe – charakterystyka i właściwości przeciwutleniające

E. Worobiej, K. Relidzyńska WIĘCEJ

Ocena zawartości kofeiny w wybranych napojach bezalkoholowych

M. Białas, H. Łuczak, M. Jeżewska WIĘCEJ

Zawartość ołowiu i kadmu w napojach energetyzujących kupionych w sklepach Trójmiasta

E. Stasiuk WIĘCEJ

Substancje biologicznie aktywne naturalnie występujące w oleju amarantusowym

D. Ogrodowska, S. Czaplicki, R. Zadernowski WIĘCEJ

Przeżywalność probiotycznych bakterii fermentacji mlekowej w modelowych jogurtach owocowych

M. Ziarno, D. Zaręba, I. Ścibisz WIĘCEJ

Przeciwbakteryjne działanie soków owocowych z żurawiny, rokitnika, noni i goji

A. Stobnicka, M. Gniewosz, A. Miętuszewska WIĘCEJ

Przeciwdrobnoustrojowe działanie wodno-etanolowego ekstraktu z liści borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.)

A. Synowiec, M. Gniewosz, K. Bączek, Z. Węglarz WIĘCEJ

Przeciwdrobnoustrojowa aktywność ekstraktu z kłączy bergenii grubolistnej (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch)

K. Kraśniewska, M. Gniewosz, K. Bączek, O. Kosakowska WIĘCEJ

Ocena aktywności przeciwbakteryjnej szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.)

E. Hać-Szymańczuk, E. Lipińska, S. Błażejak, K. Bieniak WIĘCEJ

Ocena możliwości występowania Cronobacter sakazakii w gotowych daniach dla niemowląt

J. Stankiewicz WIĘCEJ

Ocena stopnia kontaminacji bakteriami Campylobacter sp. produktów drobiarskich dostępnych w handlu detalicznym

E. Maćkiw, D. Korsak, K. Tomczuk, K. Stoś WIĘCEJ

Próba przedłużenia trwałości mikrobiologicznej mięsa wieprzowego poprzez zastosowanie powłoki jadalnej

A. Chlebowska-Śmigiel, M. Gniewosz, B. Sadło WIĘCEJ

Występowanie pałeczek Listeria sp. w krewetkach

A. Kukułowicz WIĘCEJ

Typowanie wskaźnika jakości mikrobiologicznej herbat czarnych

I. Steinka, Ł. Misiewicz, A. Kukułowicz WIĘCEJ

Czystość mikrobiologiczna wybranych owoców dostarczonych przez indywidualnych producentów na plac targowy Stary Kleparz w Krakowie

H. Bis, E. Mędrela-Kuder WIĘCEJ

Stan mikrobiologiczny produkcji zagęszczonego soku jabłkowego

S. Bonin, P. Bałdyga, E. Lipińska WIĘCEJ

Azotany w herbatach, herbatkach owocowych i ziołowych obecnych aktualnie na polskim rynku

VIII Spis treści Nr 3 G. Pokorska-Lis, A. Tokarz, M. Robaczewska WIĘCEJ

Wpływ składu atmosfery oraz czasu przechowywania na zmiany zawartości azotanów (V) i (III) w surówce warzywnej typu Coleslaw

E. Radziejewska-Kubzdela, D. Walkowiak-Tomczak, R. Biegańska-Marecik WIĘCEJ

Pobranie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z żywnością

J. Wieczorek, Z. Wieczorek WIĘCEJ

Oznaczenie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w kawach naturalnych palonych metodą HPLC-FLD/DAD

M. Ciecierska, M. Obiedziński WIĘCEJ

Pozostałość chlorowanych węglowodorów w ketchupach

J. F. Pomianowski, J. Wieczorek, W. Mozolewski WIĘCEJ

Oznaczanie enrofloksacyny w osoczu krwi zwierzęcej metodą RP-HPLC z detekcją fluorymetryczną

A. Chmielewska, L. Konieczna, H. Lamparczyk WIĘCEJ

Zawartość ołowiu w produktach zbożowych z terenu województwa podlaskiego

J. Fiłon, A. Karwowska, J. Karczewski, G. Kmiecik WIĘCEJ

Stężenie litu w wodach mineralnych oraz w wodach pitnych pobranych w domach mieszkańców Krakowa i obszaru Polski południowej

M. Fołta, H. Bartoń WIĘCEJ

Zawartość barwników mających szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci w wybranych środkach spożywczych

J. Gajda-Wyrębek, J. Jarecka, K. Kuźma, M. Beresińska WIĘCEJ

Zawartość akryloamidu w różnych rodzajach pieczywa w Polsce

H. Mojska, I. Gielecińska, K. Świderska WIĘCEJ

Zawartość hydroksymetylofurfuralu oraz furfuralu w dżemach borówkowych

I. Ścibisz, S. Kalisz, M. Mitek WIĘCEJ

Porównanie metod oznaczania hydroksymetylofurfuralu w miodach pszczelich

E. Majewska, J. Kowalska, J. Skiba WIĘCEJ

Porównanie metod oznaczania hydroksymetylofurfuralu w miodach pszczelich

E. Majewska, J. Kowalska, J. Skiba WIĘCEJ

Wstępna ocena jakości miodów pszczelich na podstawie wybranych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych

A. Śliwińska, G. Bazylak WIĘCEJ

Inaktywacja peptydaz przewodu pokarmowego człowieka przez ekstrakt z nasion

R. Łapiński, M. Siergiejuk, M. Chlabicz, A. Worowska WIĘCEJ

Aktywność peptydazowa, antypepsynowa i antytrypsynowa nasion roślin spożywanych w stanie surowym przez człowieka

M. Siergiejuk, M. Chlabicz, A. Worowska, R. Łapiński WIĘCEJ

Wpływ ekstraktu z nasion roślin spożywanych przez człowieka na aktywność katepsyny A, B, C i D

M. Chlabicz, M. Siergiejuk, A. Worowska, R. Łapiński WIĘCEJ

Aktywność peptydazowa i hamowanie aktywności katepsyny D przez ekstrakt z nasion soczewicy

A. Karwowska, J. Fiłon, E. Grzegorczyk, J. Karczewski WIĘCEJ

Ocena aktywności katalazy w tkance ślinianki przyusznej szczurów eksponowanych na kadm i/lub cynk

A. Błoński, E. Dąbrowska, M. Czygier, M. Brzóska, M. Szmitkowski WIĘCEJ

Związki fenolowe nasion żmijowca zwyczajnego (Echium vulgare L.)

S. Czaplicki, R. Zadernowski, H. Nowak-Polakowska WIĘCEJ

Jakość chleba wypiekanego w warunkach domowych

M. Ruszkowska, A. Dąbrowska WIĘCEJ

Jakość pieczywa pozyskiwanego z surowców ekologicznych

B. Borkowska WIĘCEJ

Wpływ metod wytwarzania ciasta pszenno-jęczmiennego na jakość pieczywa

A. Kawka, W. Maciaczyk WIĘCEJ

Wpływ dodatków pochodzenia mlecznego na jakość pieczywa pszennego

P. Wolska, A. Ceglińska, K. Zawadka WIĘCEJ

Wykorzystanie wytłoków jabłkowych w produkcji pieczywa

M. Tańska, D. Rotkiewicz WIĘCEJ

Analiza porównawcza poziomów stężeń sodu i potasu w warzywach świeżych i przetworzonych technologicznie

M. Grembecka, P. Szefer WIĘCEJ

Wpływ rodzaju oleju smażalniczego na właściwości chrupek z dodatkiem wytłoków lnianych podczas przechowywania

K. Popiela-Kukuś, A. Kita WIĘCEJ

Zmiany jakości frytur palmowych podczas smażenia frytek

A. Kita, A. Tajner-Czopek, K. Popiela-Kukuś, E. Płuciennik WIĘCEJ

Wpływ czasu hodowli na profil kwasów tłuszczowych Lb. rhamnosus GG i Lb. acidophilus LA-5 w aspekcie chemotaksonomicznej identyfikacji

D. Zaręba, M. Ziarno WIĘCEJ

Wpływ ekstraktów tymianku i rozmarynu na stabilność oksydatywną oleju słonecznikowego

Z. Zaborowska, K. Przygoński, B. Dziarska, E. Wojtowicz, A. Kupka WIĘCEJ

Badania stabilności emulsji spożywczych z dodatkami różnych zagęstników

M. Kowalska, A. Żbikowska, A. Górecka WIĘCEJ

Zawartość piperyny w różnych rodzajach pieprzu dostępnych na rynku Trójmiasta

J. Newerli-Guz WIĘCEJ

Stabilność karotenoidów w sokach przecierowych z marchwi utrwalonych techniką wysokich ciśnień (HPP)

W. Żyngiel WIĘCEJ

Zawartość polifenoli oraz aktywność antyoksydacyjna niektórych przetworów owocowych o znacznym stopniu przetworzenia

I. Mirończuk-Chodakowska, M. E. Zujko, A. Witkowska WIĘCEJ

Ocena potencjału antyoksydacyjnego soków z wybranych warzyw z rodziny dyniowatych

E. Kurzeja, A. Synowiec, M. Stec, A. Kudelski, M. Chrobok, K. Pawłowska-Góral WIĘCEJ

Wpływ temperatury przechowywania napojów owocowych na zawartość i aktywność wybranych przeciwutleniaczy

M. B. Rogińska, R. Wołosiak WIĘCEJ

Wpływ temperatury i czasu przechowywania na jakość dżemu z agrestu czerwonego

A. Cendrowski, I. Ścibisz, M. Mitek WIĘCEJ

Wpływ temperatury i czasu przechowywania na jakość dżemu z agrestu czerwonego

A. Cendrowski, I. Ścibisz, M. Mitek WIĘCEJ

Wpływ dodatku ekstraktów roślinnych na wybrane parametry jakościowe napojów truskawkowych

S. Kalisz, I. Ścibisz, M. Mitek: WIĘCEJ

Ocena jakości wybranych odmian jabłek deserowych dostępnych w sprzedaży detalicznej

B. Pyryt, M. Wrześniak WIĘCEJ

Aktywność antyoksydacyjna wybranych ekstrudowanych produktów zbożowych

M. Kulczak, K. Przygoński, M. Remiszewski WIĘCEJ

Aktywność antyoksydacyjna wybranych ekstrudowanych produktów zbożowych

M. Kulczak, K. Przygoński, M. Remiszewski WIĘCEJ

Zmiany barwy oraz aktywności antyoksydacyjnej miodów podczas przechowywania

A. Wilczyńska WIĘCEJ

Wpływ obróbki mikrobiologicznej na zawartość związków biologicznie aktywnych w wybranych nasionach roślin strączkowych

M. Gumienna, M. Lasik, Z. Czarnecki WIĘCEJ

Wpływ pakowania w atmosferze modyfikowanej o różnym składzie na jakość jarmużu o małym stopniu przetworzenia

R. Biegańska-Marecik, E. Radziejewska-Kubzdela WIĘCEJ

Wpływ składu podłoża fermentacyjnego i zastosowanych szczepów drożdży na przebieg fermentacji alkoholowej oraz jakość spirytusu surowego

E. Lipińska, S. Bonin, R. Leoniuk, E. Hać-Szymańczuk WIĘCEJ

Czynniki żywieniowe a ryzyko wystąpienia nowotworu gruczołu piersiowego w ocenie kobiet

A. Platta, B. Orłowska WIĘCEJ

Wybrane uwarunkowania spożycia żywności obniżającej poziom cholesterolu

M. Jeżewska-Zychowicz, E. Babicz-Zielińska WIĘCEJ

Mięso strusie jako nowy produkt żywnościowy na rynku polskim

A. Dąbrowska, M. Ruszkowska, R. Dąbkowski WIĘCEJ

Ocena czynników wpływających na zakup i stosowanie preparatów witaminowo-mineralnych przez uczniów szkół policealnych

A. Kościołek, M. Hartman, K. Spiołek, J. Kania, K. Pawłowska-Góral WIĘCEJ

Funkcjonalność słodyczy w opinii konsumentów

M. Jeżewska-Zychowicz, M. Jeznach, M. Kosicka-Gębska WIĘCEJ

Funkcjonalność słodyczy w opinii konsumentów

M. Jeżewska-Zychowicz, M. Jeznach, M. Kosicka-Gębska WIĘCEJ

Spożycie słodyczy a poglądy konsumentów o ich wpływie na zdrowie i funkcjonowanie człowieka

M. Kosicka-Gębska, M. Jeznach, M. Jeżewska-Zychowicz WIĘCEJ

Próba oceny czynników wpływających na wybory konsumentów na rynku płatków śniadaniowych

B. Drużyńska, T. Szczechowicz WIĘCEJ

Próba oceny zachowań żywieniowych oraz spożycia wybranych owoców grupy kobiet ciężarnych i karmiących

A. M. Kamelska, R. Pietrzak-Fiećko, K. Bryl, J. J. Nowakowski WIĘCEJ

Wykorzystanie kulinarne pomidorów i przetworów pomidorowych w aspekcie właściwości prozdrowotnych

R. Korzeniowska-Ginter, A. Ocieczek, K. Sarwa WIĘCEJ

Ocena popularności napojów energetyzujących wśród młodzieży regularnie uprawiającej sport

A. Rój, E. Stasiuk, B. Dorsz WIĘCEJ

Analiza sensoryczna i barwa jako wskaźniki jakości napojów truskawkowych wzbogacanych ekstraktami z zielonej herbaty i miodokrzewu

E. Łysoniewska, S. Kalisz, M. Mitek WIĘCEJ

2011 rok

Skorowidz WIĘCEJ

Zawartość fitosteroli w przetworach zbożowych typu musli

M. Drzewicka, A. Stoińska, H. Grajeta WIĘCEJ

Analiza spożycia suchych nasion roślin strączkowych w latach 1999–2008 w Polsce

M. Górnicka, J. Pierzynowska, M. Wiśniewska, J. Frąckiewicz WIĘCEJ

Antykancerogenne składniki warzyw kapustnych i ich znaczenie w profilaktyce chorób nowotworowych

J. Szwejda-Grzybowska: WIĘCEJ

Składniki odżywcze i nieodżywcze w surowych i przetworzonych orzeszkach ziemnych (Arachis hipogea)

E. Sikora, P. Liszka WIĘCEJ

Ocena zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w oleju rzepakowym produkowanym w Polsce

A. Starski, M. Jędra WIĘCEJ

Ocena zanieczyszczenia kadmem wybranych warzyw, nasion i roślin strączkowych

M. Grembecka, P. Szefer WIĘCEJ

Ocena skażenia kadmem i ołowiem

A. Kot, St. Zaręba, L. Wyszogrodzka-Koma, M. Staszowska WIĘCEJ

Oznaczanie zawartości ryboflawiny w wybranych częściach drobiu za pomocą metody fluorymetrycznej

M. Szczuko, M. Mierzwa, A. Żych, M. Alchimowicz, T. Seidler WIĘCEJ

Narażenie dzieci na pozostałości pesty¬cydów w jabłkach

B. Łozowicka, P. Kaczyński, E. Rutkowska, M. Jankowska WIĘCEJ

Aminy biogenne w żywności

I. Cieślik, Wł. Migdał WIĘCEJ

Chelatowanie jonów żelaza (III) jako metoda badania właściwości antyoksydacyjnych herbaty

D. Kusztal, C. Mielczarek WIĘCEJ

Skład chemiczny suszu różnych gatunków Yerba Mate

J. Florczak, A. Karmańska, A. Wędzisz, E. Brożek WIĘCEJ

Analiza składników olejku pieprzu czar¬nego i białego oznaczone techniką GC/MS

M. Kozłowska-Lewecka, W. Wesołowski, J. Borowiecka WIĘCEJ

Oddziaływanie fibryny ze związkami rtęci, angiogennymi czynnikami oraz z no¬wozsyntetyzowanymi związkami fosfohydrazonowymi pochodnymi chromonu i kumaryny. Cz. I. Fibryna jako czynnik angiogenny

M. Michalska WIĘCEJ

Oddziaływanie fibryny ze związkami rtęci, angiogennymi czynnikami oraz z no¬wozsyntetyzowanymi związkami fosfohydrazonowymi pochodnymi chromonu i kumaryny. Cz. II. Badania własne

M. Michalska WIĘCEJ

System HACCP jako czynnik zwiększający zaufanie klientów zakładów gastronomicznych

E. Cieślik, A. Gębusia, A. Kościej, M. Łebedyńska WIĘCEJ

Wpływ diety, zróżnicowanej pod względem zawartości fi toestrogenów, na układ rozrodczy samców myszy

B. Macura, L. Śliwa WIĘCEJ

Zawartość witaminy B1 oraz witaminy C w wybra¬nych herbatach

A. Stańczyk, M. Kaczmarczyk, A. Landsmann WIĘCEJ