PRZEGLĄD NUMERÓW / TABLE OF CONTENTS

Rok
Lista numerów

Niektóre aspekty leczniczego działania zielonej herbaty

J. Całka, A. Zasadowski, J. Juranek WIĘCEJ

Analiza właściwości win produkcji polskiej

M. B. Gawlik, Ł. Nowak, M. Baran WIĘCEJ

Kofeina w kawach i ekstraktach kofeinowych i odkofeinowanych dostępnych na polskim rynku

M. Frankowski, A. Kowalski, A. Ociepa, J. Siepak, P. Niedzielski WIĘCEJ

Zawartość niacyny w konserwach z tuńczyka

A. Lebiedzińska, M. Majewski, P. Szefer WIĘCEJ

Ocena zawartości cynku i żelaza w całodziennych racjach pokarmowych studentów studiów niestacjonarnych AMB

J. Ustymowicz-Farbiszewska, B. Smorczewska-Czupryńska, J. Karczewski, J. Fiłoń WIĘCEJ

Ocena zawartości ołowiu i kadmu w płatkach śniadaniowych dostępnych w handlu

D. Orzeł, M. Styczyńska WIĘCEJ

Wybrane pierwiastki w owocnikach koźlarza babki (Leccinum scabrum) z okolic miasta Starachowice

L. Bielawski, J. Falandysz WIĘCEJ

Zawartość wybranych pierwiastków w owocnikach gąski zielonki Tricholoma equestre (L) Kummer z okolic gminy Rzeczenica

D. Maćkiewicz, A. Dryżałowska, L. Bielawski, J. Falandysz WIĘCEJ

Ocena poziomu sodu i potasu w ziołach oraz preparatach ziołowych stosowanych w terapii wątroby i dróg żółciowych

St. Zaręba, J. Błoniarz WIĘCEJ

Zawartość azotanów(III) i (V) w wybranych gatunkach warzyw i ziemniakach dostępnych w handlu w Olsztynie w latach 2003-2004

D. Murawa, T. Banaszkiewicz, E. Majewska, B. Błaszczuk, J. Sulima WIĘCEJ

Zawartość azotanów(III) i (V) w wybranych gatunkach warzyw i ziemniakach dostępnych w handlu w Olsztynie w latach 2003-2004

D. Murawa, T. Banaszkiewicz, E. Majewska, B. Błaszczuk, J. Sulima WIĘCEJ

Porównanie zawartości wielopierścieniowych węglowodo rów aromatycznych w wybranych produktach przeznaczonych do żywienia niemowląt i małych dzieci

A. Ciemniak, M.A. Ochwat: WIĘCEJ

Porównanie stężenia kadmu, cynku i selenu we krwi i w nasieniu ludzkim

A. Kasperczyk, A. Ostałowska, E. Grucka-Mamczar, E. Birkner WIĘCEJ

Wpływ holoksanu na aktywność izoenzymów dysmutazy ponadtlenkowej i stężenie dialdehydu malonowego w hodowli megakolonii komórek raka płaskonabłonkowego in vitro

R. Polaniak, B. Birkner, N. Matysiak, J. Zalejska Fiolka, A. Fidyk, M. Rokicki, R. Heiduk, E. Birkner WIĘCEJ

Garbniki katecholowe różnych gatunków herbat

A. Stańczyk WIĘCEJ

Pożegnanie

Pożegnanie WIĘCEJ

Regulamin Bromatologii

Regulamin Bromatologii WIĘCEJ

Spis treści Bromatologia nr 1-2008

Spis treści Bromatologia nr 1-2008 WIĘCEJ

Zawartość kadmu w wybranych dietach szpitalnych

A. Kłos, M. Długaszek, J. Bertrandt WIĘCEJ

Oznaczanie żelaza, niklu, kadmu i ołowiu w niektórych roślinach zielarskich

E. Blicharska, R. Kocjan, R. Świeboda WIĘCEJ

Składniki mineralne i wartości współczynnika ich nagromadzania w owocnikach maślaka żółtego (Suillus grevillei) z okolic Zalewu Wiślanego

K. Chudzyński, J. Falandysz WIĘCEJ

Zawartość pierwiastków w owocnikach pieprznika jadalnego Cantharellus cibariuss (Fr.) oraz w glebie spod owocników z terenu Puszczy Darżlubskiej

E. Widzicka, A. Mazur, J. Falandysz WIĘCEJ

Znaczenie położenia siedlisk w odniesieniu do występowania Pb i Cd w grzybach wielkoowocnikowych rosnących na terenie Beskidu Zachodniego

J. Kwapuliński, E. Nogaj, A. Fischer, A. Pauszto, G. Linkarczyk-Paszek, D. Stawinoga, M. Wojtanowska, D. Drużba WIĘCEJ

Badanie zmian zawartości kationów Mn2+, Fe3+, Zn2+, Cu2+, Ni2+, Co2+ i Cd2+ w wodzie mineralnej siarczkowo-siarkowodorowej ze źródła "Wiesława" w Busku Zdroju w czasie jej przechowywania w butelkach

R. Kocjan, M. Jędrzejczak, I. Sowa WIĘCEJ

Zawartość wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w nieogrzewanych i ogrzewanych olejach jadalnych

U. Błaszczyk, J. Zalejska-Fiolka, B. Janoszka, E. Birkner, R. Heiduk WIĘCEJ

Realizacja norm żywieniowych na wybrane składniki mineralne i grupy produktów spożywczych w dietach studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

E. Przysiężna, A. Wasilewska WIĘCEJ

Ocena żywienia pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i leczonych hemodializą

E. Kucharska, J. Bober, A. Bogacka, M. Woś WIĘCEJ

Wykrywanie i oznaczanie sulfonamidów w tkankach jadalnych drobiu za pomocą elektroforezy kapilarnej

P. Kowalski WIĘCEJ

Aktywność antyrodnikowa ekstraktów uzyskanych w procesie izolowania peptydów fasoli szparagowej

M. Karaś, B. Baraniak WIĘCEJ

Zawartość miedzi i cynku we włosach łonowych kobiet w okresie okołoporodowym

D. Wiechuła, K. Loska, A. Górka, M. Nowakowska, J. Kwapuliński WIĘCEJ

Biostatyczne oddziaływanie miazgi i roztworów roślinnych na gronkowce

I. Steinka, A. Kukułowicz WIĘCEJ

Spis treści Bromatologia nr 2-2008

Spis treści Bromatologia nr 2-2008 WIĘCEJ

Organizmy genetycznie zmodyfi kowane, za i przeciw

A. Tyczewska, T. Twardowski WIĘCEJ

Nanotechnologia - korzyści i zagrożenia zdrowotne

B. Waszkiewicz-Robak, F. Świderski WIĘCEJ

Wpływ fi toestrogenów pokarmowych na organizm człowieka. Cz. I. Występowanie fi toestrogenów w żywności oraz ich metabolizm

A. Prescha, J. Biernat WIĘCEJ

Węglowodany w diecie człowieka

A. Lebiedzińska WIĘCEJ

Furan w żywności: powstawanie, oznaczanie, pobór z diety, możliwości redukcji zawartości

B. Kowalski, M. Łobacz, D. Kowalska, W. Bekas WIĘCEJ

Melatonina - hormon o działaniu pro nasennym

J.B. Zawilska WIĘCEJ

Aktualne wymagania dla produktów bezglutenowych w świetle ustaleń Kodeksu Żywnościowego

A. Wojtasik, H. Kunachowicz, W. Daniewski WIĘCEJ

Akceptacja konsumencka żywności modyfi kowanej genetycznie

B. Pyryt, H. Kolenda, A. Dziekońska WIĘCEJ

Zainteresowanie żywnością funkcjonalną w grupie młodych konsumentów i jego uwarunkowania na przykładzie wybranych produktów żywnościowych

M. Jeżewska-Zychowicz WIĘCEJ

Produkty należące do żywności wygodnej jako źródło wapnia, magnezu i żelaza

A. Prescha, H. Grajeta, J. Pieczyńska, A. Wróbel WIĘCEJ

Gryka jako żywność funkcjonalna

J. Chłopicka WIĘCEJ

Łatwość rozpoznania produktów spożywczych do stosowania w diecie bezglutenowej na podstawie informacji na etykietach

B. Ratkovska, A. Wojtasik, H. Kunachowicz WIĘCEJ

Hamowanie aktywności pepsyny i aktywności katepsyny D przez ekstrakty z nasion roślin spożywanych przez człowieka

A. Karwowska, M. Gacko, A. Worowska WIĘCEJ

Wpływ inhibitora katepsyny D z łupin nasion wyki siewnej na aktywność enzymów proteolitycznych

W. Roszkowska-Jakimiec, A. Krupkowska, K. Bielawska, E. Milewska WIĘCEJ

Wpływ inhibitorów z nasion roślin spożywanych przez człowieka na aktywność enteropeptydazy i aktywację trypsynogenu przez ten aktywator

M. Siergiejuk, A. Karwowska, M. Gacko, A. Worowska WIĘCEJ

Total antioxidant status of patients with cerebral aneurysms and their dietary antioxidants

M.H. Borawska, M. Konopka, K. Socha, Z. Mariak, J. Kochanowicz WIĘCEJ

Ocena peroksydacji lipidów w olejach: sojowym, kukurydzianym i ryżowym, wzbogaconych beta-karotenem

M. Stec, E. Kurzeja, K. Gajkowska, M. Wardas WIĘCEJ

Ocena peroksydacji lipidów w różnych olejach wzbogaconych w witaminę E lub p-karoten

E. Kurzeja, A. Kurek-Górecka, J. Dudys, D. Kaczmarczyk, M. Wardas WIĘCEJ

Badania nad składem i podatnością na utlenianie oleju z nasion lnu modyfi kowanego genetycznie

A. Prescha, A. Siger, K. Lorenc-Kukuła, J. Biernat, M. Nogala-Kałucka, J. Szopa WIĘCEJ

Właściwości antyoksydacyjne nowych koncentratów spożywczych z udziałem preparowanej fasoli kolorowej "Red Kidney"

M. Kulczak, K. Przygoński, M. Jeżewska, I. Błasińska, H. Łuczak WIĘCEJ

Potencjał przeciwutleniający ekstraktów karotenoidów z komórek Rhodotorula sp. w emulsji kwasu linolowego

A. Gramza-Michałowska, B. Stachowiak WIĘCEJ

Zmiany wybranych składników i właściwości antyoksydacyjnych borówki brusznicy w procesie otrzymywania przecierów

E.J. Borowska, B. Mazur WIĘCEJ

Wpływ procesu sterylizacji parą wodną na całkowitą zawartość związków lotnych w przyprawach

E. Wojtowicz, R. Zawirska-Wojtasiak, K. Przygoński WIĘCEJ

Jakość sensoryczna ugotowanej marchwi mrożonej wybranych odmian.

A. Platta, H. Kolenda WIĘCEJ

Charakterystyka spożycia ryb jako źródła jodu

K. Szymandera-Buszka, A. Jędrusek-Golińska, D. Górecka, M. Ankiewicz WIĘCEJ

Efektywność profilaktyki jodowej w Krakowie na przykładzie trzech grup wiekowych kobiet - badania pilotowe. Cz. I. Stężenie jodu w moczu .

P. Zagrodzki, E. Ochab, M. Bartyzel, D. Huk WIĘCEJ

Ocena jakości zdrowotnej wybranych warzyw na podstawie ich składu pierwiastkowego

M. Grembecka, P. Szefer, A. Gurzyńska, K. Dybek WIĘCEJ

Charakterystyka chemiczna i aktywność biologiczna warzyw z terenu Olsztyna

J. Borowski, A. Szajdek, E.J. Borowska WIĘCEJ

Ocena zawartości manganu i miedzi w liściach wybranych roślin leczniczych i otrzymanych z nich ekstraktach wodnych

P. Konieczyński, M. Wesołowski WIĘCEJ

Zawartość wybranych makroelementów w roślinnych surowcach leczniczych oraz sporządzonych z nich odwarach

A. Arceusz, M. Wesołowski, I. Radecka WIĘCEJ

Ocena zawartości niklu i chromu w ziołach i ich naparach stosowanych w terapii chorób układu krążenia

J. Błoniarz, S. Zaręba, P. Wójcik WIĘCEJ

Chemometryczna analiza podobieństwa pomiędzy zawartością potasu, wapnia, magnezu, żelaza, manganu i kadmu w ekstraktach wybranych mieszanek ziołowych .

B. Suchacz, M. Wesołowski WIĘCEJ

Zawartość potasu, magnezu, wapnia i żelaza w wybranych koncentratach zup typu instant

B. Borkowska, H. Kolenda WIĘCEJ

Zawartość magnezu, popiołu i wody w różnych serach twardych

A. Kusiuk, M. Grembecka, P. Szefer WIĘCEJ

Ocena zawartości tłuszczu i kwasów tłuszczowych w wybranych przetworach mięsnych

M. Drzewicka, J. Biernat, H. Grajeta WIĘCEJ

Wpływ resweratrolu na dializę azotanów w procesie enzymatycznego trawienia albuminy

G. Pokorska-Lis, A. Tokarz, A. Wasilewska WIĘCEJ

Występowanie benzenu w napojach bezalkoholowych

M. Jędra, A. Starski, H. Gawarska, D. Sawilska-Rautenstrauch WIĘCEJ

Rola suplementacji w uzupełnianiu niedoborów witamin i składników mineralnych w diecie Polaków, objętych badaniem WOBASZ

E. Sygnowska, A. Waśkiewicz WIĘCEJ

Jakość żywienia dorosłych mieszkańców Polski w aspekcie ryzyka chorób układu krążenia - wyniki badania WOBASZ

A. Waśkiewicz, E. Sygnowska WIĘCEJ

Analiza zależności między sposobem żywienia a nasileniem poczucia wpływu na przebieg choroby u osób z nefropatią cukrzycową

K. Pietraczyk, L. Kozłowska WIĘCEJ

Wpływ fitoestrogenów pokarmowych na organizm człowieka. Cz. II. Przeciwdziałanie skutkom menopauzy oraz działanie przeciwnowotworowe

A. Prescha, J. Biernat WIĘCEJ

Osteoporoza u dzieci i młodzieży

J. Przysławski, I. Górna WIĘCEJ

Określenie zależności pomiędzy zawartością fluoru oraz wybranych witamin w naparach różnych rodzajów herbat

D. Kłódka, A. Telesiński, M. Bońkowski WIĘCEJ

Zawartość fluoru w glebie i wybranych warzywach uprawianych w zasięgu emisji tego pierwiastka przez Zakłady Chemiczne "Police" S.A

D. Kłódka, D. Musik, K. Wójcik, A. Telesiński WIĘCEJ

Zawartość rtęci w koźlarzu czerwonym Leccinum rufum z terenu Wysoczyzny Białostockiej i Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej

I. Kowalewska, L. Bielawski, J. Falandysz WIĘCEJ

Zawartość garbników w zielonych i czarnych herbatach oraz właściwości antybakteryjne metanolowych wyciągów

A. Stańczyk, U. Skolimowska, A. Wędzisz WIĘCEJ

Zawartość selenu w zatrzymanych zębach mądrości

A. Fischer, D. Wiechuła, J. Kwapuliński, P. Malara, J. Łazarczyk-Henke WIĘCEJ

Wartość energetyczna oraz zawartość składników podstawowych w dietach ludzi starszych zrzeszonych w wybranych warszawskich stowarzyszeniach społecznych. Cz. II

A. Stawarska, A. Tokarz, M. Kolczewska WIĘCEJ

Analiza źródeł obciążenia grzyba ołowiem i kadmem

J. Kwapuliński, A. Fischer, E. Nogaj, G. Linkarczyk-P aszek, R. Rochel, M. Wojtanowska, K. Sobczyk WIĘCEJ

Bezpieczeństwo substancji i preparatów chemicznych

H. G e r t i g WIĘCEJ

Reaktywne formy tlenu

H. Puzanowska-Tarasiewicz, B. Starczewska, L. K u ź n i c k a WIĘCEJ

Banzo(a)piren a procesy jednoelektrodowego utleniania w organizmie

M. Gawlik, J. Brandys: WIĘCEJ

Statyny i ich interakcje z pożywieniem. Cz. II. Symwastatyna, fl uwastatyna, atorwastatyna, rozuwastatyna

J. Piotrowicz, A. Pazur, Z. Zachwieja WIĘCEJ

Interakcje leków ze składnikami dymu tytoniowego. Cz. I

A. Stańczak, W. Lewgowd WIĘCEJ

Skład chemiczny Boczniaka mikołajkowego - Pleurotus eryngii

A. Karmańska, P. Stefańczyk WIĘCEJ

Skorowidz 2008

Skorowidz 2008 WIĘCEJ

Recenzenci 2008

Recenzenci 2008 WIĘCEJ