PRZEGLĄD NUMERÓW / TABLE OF CONTENTS

Rok
Lista numerów

Oznaczanie zawartości mikroelementów w wieloskładnikowych herbatkach ziołowych

B. Sperkowska, G. Bazylak: WIĘCEJ

Ocena jakości wybranych soków pomarańczowych

B. Pyryt, D . W i 1 k o w s k a WIĘCEJ

Profil składników odżywczych w dietach małych dzieci pijących i niepijących mleko

H. Weker, M. Barańska, H. Dyląg, A. Riahi , M. Wiech , M. Strucińska ,P. Kurpińska , G. R o wieka , W. Klemarczyk WIĘCEJ

Możliwości wyeliminowania dodatku żółtka jaja kurzego z wyrobów kruchych

A. Żbikowska, M. Kowalska, K. Marciniak-Łukasiak WIĘCEJ

Wpływ zmian temperatury przechowywania na zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu w odmianowych i wielokwiatowych miodach pszczelich

A. Śliwińska, A. Przybylska, G. Bazylak WIĘCEJ

Ocena pobrania wapnia, magnezu, sodu i potasu z całodziennymi racjami pokarmowymi studentów z uwzględnieniem suplementacji

Z. Marzec, A. Marzec, L. Wyszogrodzka-Koma, A. Buczek WIĘCEJ

Ocena wartości odżywczej i kalorycznej jadłospisu dla dorosłych z cukrzycą typu II proponowanego w jednej z poradni diabetologicznych na terenie województwa mazowieckiego

W. Ż y n g i e l, M . Trzuskowska WIĘCEJ

Ocena pobrania miedzi z całodobowymi racjami pokarmowymi i suplementami w grupie studentów lubelskich uczelni

W. Koch, Z. Marzec WIĘCEJ

Wpływ preparatów skrobi opornych dodawanych do diet zwierząt doświadczalnych na absorpcje pozorne wapnia i fosforu

D. Orzeł, T. Zięba, M. Bronkowska, M. Styczyńska, J. Biernat WIĘCEJ

Ocena zanieczyszczenia wybranych win kadmem i ołowiem

M. Grembecka, A. Kaliś, P. Szefer WIĘCEJ

Ocena aktywności przeciwbakteryjnej oregano (Origanum vulgare L.)

E. Hać-Szymańczuk, E. Lipińska, O. Grzegrzółka: WIĘCEJ

Wpływ rodzaju dodatku i temperatury ekstruzji na zawartość akrylamidu w chrupkach kukurydzianych

E. Rytel. A. Tajner-Czopek, A. Pęksa, A. Kita, J. Miedzianka WIĘCEJ

Wpływ parametrów obróbki termicznej na zawartość akrylamidu w wybranych przetworach ziemniaczanych

A. Taj ne r-C zo p e k, E. Rytel, A. Kita, A. Pęksa, J. Miedzianka WIĘCEJ

Makroelementy w całodziennych racjach pokarmowych uczennic ze szkół policealnych m. Białegostoku

J. Ustymowicz-Farbiszewska, B. Smorczewska-Czupryńska, J. Fiłon, E. Zawadzka, J. Karczewski WIĘCEJ

Ocena żywienia młodzieży dwóch typów szkół licealnych z Augustowa (woj. podlaskie) w oparciu o podaż podstawowych składników odżywczych

B. Smorczewska- Czupryńska, J. Ustymowicz- Farbiszewska, E. Granacka, J. Karczewski WIĘCEJ

Hamowanie aktywności katepsyny D i katepsyny E przez ekstrakty z nasion

A. Karwowska, E. Grzegorczyk, A. Worowska, J. Fiłon, J. Karczewski: WIĘCEJ

Zawartość kadmu w produktach zbożowych dostępnych w sprzedaży detalicznej w województwie podlaskim

J. Fiłon, A. Karwowska, J. Karczewski WIĘCEJ

Ocena spełnienia wymagań dotyczących nadzoru nad krytycznymi punktami kontroli przez przedsiębiorstwa należące do łańcucha żywnościowego

A. Szkieł WIĘCEJ

Dodatkowe wymagania dla laboratoriów zakładowych mających udział w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności

J. Wierzowiecka WIĘCEJ

Badanie zawartości polifenoli i aktywności przeciwutleniającej ekstraktów z roślin przyprawowych podczas ich przechowywania

M. Kozłowska, I. Ścibisz WIĘCEJ

Skład chemiczny marchwi białej W hi te Satin FI świeżej i mrożonej

B. Wronowska, R. Zadernowski WIĘCEJ

Dobór parametrów ekstrakcji kwasów organicznych z kiełków gryki

J. Dobrowolska-Iwanek, J. Chłopicka, K. Wojtal WIĘCEJ

Analiza nawyków żywieniowych pacjentek Sanatorium Wojskowego w Krynicy-Zdroju

E. Mędrela - Ku der, K. Zwolińska-Mirek WIĘCEJ

Zastosowanie spektroskopii FT-IR do identyfikacji wybranych napojów spirytusowych

K. Sujka, M. R,eder, P. Koczoń WIĘCEJ

Soki i nektary owocowe źródłem witaminy C

A. Lebiedzińska, J. Czaja, K. Petrykowska, P. Szefer WIĘCEJ

Zmiany jakości mikrobiologicznej soków marchwiowych podczas próby przechowalniczej

I. Gientka, A. Chlebowska-Śmigiel, K. Sawikowska WIĘCEJ

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach mięsnych wędzonych oznaczona metodą GC-MS

M. Ciecierska, M. Obiedziński WIĘCEJ

Charakterystyka tłuszczów występujących w wybranych batonach zbożowych

D. Derewiaka, J. Górska WIĘCEJ

Charakterystyka tłuszczów występujących w wybranych batonach zbożowych

D. Derewiaka, J. Górska WIĘCEJ

Strawność skrobi i skład chemiczny nasion bobu ( Vicia Faba) poddanych obróbce termicznej

M. Piecyk, E. Worobiej, B. Drużyńska, R. Wołosiak WIĘCEJ

Badania zawartości metyloksantyn w naparach wybranych herbat

A. Stachelska-Wierzchowska, A. Knasiak WIĘCEJ

Wpływ wybranych czynników dietetycznych na aktywność A6-desaturazy w mikrosomach wątrobowych szczurów

A. Stawarska, A. Tokarz, T. Seweryn WIĘCEJ

Ocena zawartości chlorowodorku chininy w napojach bezalkoholowych typu tonik

A. Czajkowska, B. Bartodziej ska, M. Gajewska WIĘCEJ

Ocena sposobu odżywiania się kobiet aktywnych fizycznie w wieku 20-40 lat

A. Gogojewicz, Z. Kasprzak, Ł. Pilaczyńska-Szcześniak WIĘCEJ

Ocena sposobu odżywiania się kobiet aktywnych fizycznie w wieku 20-40 lat

A. Gogojewicz, Z. Kasprzak, Ł. Pilaczyńska-Szcześniak WIĘCEJ

Ocena zawartości toksycznych pierwiastków śladowych w wodach leczniczych

J. Biernat, J. Michalczyk, K. Łoźna, M. Styczyńska WIĘCEJ

Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej żywności typu tempeh

A. Chlebowska-Ś migiel, I. Gientka, K. Mroczek WIĘCEJ

Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej żywności typu tempeh

A. Chlebowska-Ś migiel, I. Gientka, K. Mroczek WIĘCEJ

Wpływ pHna zdolność wiązania cholekalcyferolu przez p-laktoglobulinę

A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirków ska, J. Bryś WIĘCEJ

Ocena skuteczności wiązania magnezu przez biomasę Candida Utihs Atcc 9950 oraz ściany komórkowe tych drożdży

L. Stasiak-Różańska, S. Błażejak WIĘCEJ

Wpływ suplemantacji podłoża hodowlanego biotynąna jej zawartość w biomasie komórkowej drożdży

E. Lipińska, E. Hać-Szymańczuk, J. Roman WIĘCEJ

Charakterystyka lipidów strukturyzowanych otrzymanych na drodze przeestryfikowania tłuszczu mlecznego i koncentratu oleju rybiego

J. Bryś, M. Wirkowska, A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, K. Żubrżycka WIĘCEJ

Liście komosy ryżowej (Chenopodium Quinoa Willd) jako źródło naturalnych inhibitorów oksydazy ksantynowej

U. Gawlik-Dziki, M. Świeca, D. Dziki, B. Baraniak, J. Tomiło WIĘCEJ

Kiełki brokułu jako źródło potencjalnie bioprzyswajalnych antyoksydantów

M. Świeca, U. Gawlik-Dziki, D. Dziki, B. Baraniak WIĘCEJ

Zawartość likopenu i właściwości przeciwutleniające wybranych ketchupów łagodnych

D. Kowalczyk, B. Baraniak WIĘCEJ

Zawartość popiołów w wybranych herbatach ekspresowych

H. Łuczak, M. Jeżewska, M. Białas, M. Kulczak WIĘCEJ

Zawartość popiołów w wybranych herbatach ekspresowych

H. Łuczak, M. Jeżewska, M. Białas, M. Kulczak WIĘCEJ

Ocena aktywności przeciwutleniającej ziela skrzypu polnego (Herba Equiseti

K. Przygoński, Z. Zaborowska, E. Wojtowicz, B. Dziarska WIĘCEJ

Ocena składu chemicznego i jakości sensorycznej chrupek fasolowo-kukurydzianych z wybranymi dodatkami smakowym

M. Kulczak, M. Jeżewska, I. Błasińska, E. Korbas WIĘCEJ

Ocena zawartości chlorku sodowego w wybranych koncentratach spożywczych

M. Śmiechowska, E. Pawlaczyk WIĘCEJ

Wybrane wyróżniki jakości decydujące o atrakcyjności napojów mlecznych z dodatkiem ekstraktów kawy

P. Dmowski, A. Platta WIĘCEJ

Wybrane wyróżniki jakości decydujące o atrakcyjności napojów mlecznych z dodatkiem ekstraktów kawy

P. Dmowski, A. Platta WIĘCEJ

Zastosowanie obróbki enzymatyczno-mikrobiologicznej w kształtowaniu zawartości związków biologicznie aktywnych w wybranych nasionach roślin strączkowych

M. Gumienna, A. Szwengiel, M. Lasik, Z. Czarnecki WIĘCEJ

Biostatyczne właściwości herbat wieloskładnikowych

I. Steinka WIĘCEJ

Wpływ obróbki cieplnej i dodatku białka sojowego na wybrane wskaźniki jakości wyrobów z mięsa wieprzowego

M. Danowska-Oziewicz, M. Karpińska-Ty moszczyk WIĘCEJ

Wpływ dodatku modyfikowanych skrobi kukurydzianych na jakość wyrobów z mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie

M. Karpińska-Ty moszczyk, M. Danowska-Oziewicz WIĘCEJ

Wpływ dodatku przeciwutleniaczy i obróbki cieplnej na jakość wyrobów z mięsa indyczego

M. Karpińska-Tymoszczyk, M. Danowska-Oziewicz WIĘCEJ

Określenie procentowego udziału kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka klaczy

S. Kacprzak, R. Pietrzak-Fiećko, B. Felkner-Poźniakowska, M. Gałgowska, D. Wójcik WIĘCEJ

Ekstraktywność składników bioaktywnych w procesie otrzymywania nalewki z pigwy

A. Narwojsz, E.J. Borowska, J. Borowski, B. Piłat WIĘCEJ

Hydroliza enzymatyczna białka mleka i jego przetworów w warunkach in vitro

G. Pokorska-Lis, A. Tokarz, P. Dębek WIĘCEJ

Wpływ suplementacji jonów miedzi i resweratrolu na zawartość składników mineralnych w sierści szczurów z wyindukowanym chemicznie nowotworem gruczołu sutkowego

D. Skrajnowska, B. Bobrowska, M.Wereszczyńska, A. Tokarz WIĘCEJ

Geny H-RAS1 i K-RAS1 jako potencjalne markery w raku piersi

B. Bobrowska-Korczak, D. Skrajnowska, A. Tokarz WIĘCEJ

Niestabilność mikrosatelitarna jako potencjalny marker do badań nutrigenomicznych

B. Bobrowska-Korczak, D. Skrajnowska, A. Tokarz, K. Szpaderska WIĘCEJ

Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego na dynamikę procesów peroksydacji lipidów w warunkach procesu nowotworowego

A. Białek, A. Tokarz WIĘCEJ

Gotowość konsumentów do spożywania żywności typu Light

M. Jeżewska-Zychowicz, M. Jeznach, M. Kosicka-Gębska WIĘCEJ

Sposób żywienia osób z Hypercholesterolemia stosujących odpowiednią dietę i niestosujących diety

E. Sygnowska, A. Waśkiewicz WIĘCEJ

Ocena stanu zdrowia i odżywienia osób w wieku powyżej 75 lat w populacji polskiej. Badanie WOBASZ-SENIOR

A. Waśkiewicz, E. Sygnowska, G. Broda WIĘCEJ

Sposób żywienia pacjentów zgłaszających się do gabinetu dietetycznego

J. Gruszka, E. Malczyk WIĘCEJ

Wiązanie selenu przez drożdże paszowe Candida Utilis ATCC 9950

M. Kieliszek, S. Błażej ak, R. Jędrzejczak WIĘCEJ

Ocena towaroznawcza syropów malinowych

B. Drużyńska, K. Plewka WIĘCEJ

Porównanie działania przeciwdrobnoustrojowego olejków eterycznych Manuka (Leptospermum Scopańnm) i Kanuka (Kiinzeci Ericoides)

M. Gniewosz, A. Stobnicka, E. Adamska WIĘCEJ

Parametry fizykochemiczne jednosmakowych deserów owocowych dla dzieci i niemowląt

E. Majewska, J. Kowalska, M. Marcińska WIĘCEJ

Obniżenie zawartości hydroksyproliny w ścianie tętniaka aorty - wskazanie do suplementacji askorbinianu

R. Łapiński, M. Siergiejuk, A. Worowska, M. Gacko WIĘCEJ

Termostabilność peptydaz i inhibitorów peptydaz nasion roślin spożywanych przez człowieka

M. Siergiejuk, M. Gacko WIĘCEJ

Właściwości przeciwutleniające różnych rodzajów herbat czarnych

E. Worobiej, K. Tyszka WIĘCEJ

Zawartość flawonoidów w jadalnych grzybach leśnych

1. Mirończuk-Chodakowska, A. Witkowska, M. E. Zujko WIĘCEJ

Sposób żywienia a ryzyko chorób układu sercowo - naczyniowego wśród kobiet w wieku 40 - 73 lat. Cz. I: Podstawowe składniki odżywcze, sacharoza, błonnik

K. M. Terlikowska, B. Dobrzycka, A. Witkowska, M. E. Zujko WIĘCEJ

Częstotliwość spożycia produktów typu fast food przez młodzież męską

J. Wyka, E. Grochowska - Niedworok, E. Malczyk, M. Misiarz, N. Szczęsna WIĘCEJ

Wiedza żywieniowa rodziców oraz występowanie nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym

J. Wyka, E. Grochowska - Niedworok, E. Malczyk, M. Misiarz, K. Hołyńska WIĘCEJ

Ocena pobrania akryloamidu z dietą przez młodzież nyskich liceów ogólnokształcących

E. Malczyk, E. Grochowska-Niedworok, J. Wyka, M. Misiarz, M. Kacprzak WIĘCEJ

Zawartość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w dziennej racji pokarmowej osób z Nysy i okolic

E. Grochowska-Niedworok, M. Misiarz, J. Wyka, E. Malczyk, B. Całyniuk, A. Mamala WIĘCEJ

Wzbogacanie tłuszczu mlecznego w kwasy n-3 na drodze przeestryfikowania enzymatycznego

M. Wirkowska, J. Bryś, A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, K. Zubrzycka WIĘCEJ

Badanie wpływu fermentacji mlekowej i kiełkowania na uwalnianie związków fenolowych z połączeń nierozpuszczalnych w ziarnie zbóż

I. Konopka, A. Faron, M. Tańska WIĘCEJ

Porównanie jakości wybranych soków marchwiowych i pomidorowych

R. Wołosiak, K. Miłosz WIĘCEJ

Wpływ światła o różnej długości fal na rozwój roślin i wybrane parametry biochemiczne na przykładzie rzeżuchy (Lepidium Sativum) i gorczycy. (Sinapis.■ A Ibdy

M. Kusior, M. Krośniak,J. Chłopicka, P. Zagrodzki WIĘCEJ

Stężenie wybranych składników mineralnych w sokach jabłkowych z uprawy konwencjonalnej i ekologicznej

P. Zagrodzki, M. Krośniak, K. Pazdan, J. Piotrowicz, M. Gąstoł WIĘCEJ

Ocena zachowań żywieniowych młodzieży uprawiającej sporty wysiłkowe, na przykładzie pływania

R. Zabrocki, R. Kaczyński WIĘCEJ

Słone przekąski w diecie młodych konsumentów

M. Kosie ka-Gębska, J. Gębski WIĘCEJ

Właściwości przeciwpleśniowe supernatantów z hodowli bakterii fermentacji mlekowej

J. Roman, E. Lipińska WIĘCEJ

Porównanie przeciwdrobnoustrojowej aktywności etanolowego i wodnego ekstaktu z szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.)

M. Gniewosz, K. Kraśniewska, Z. Węglarz, J. L. Przybył WIĘCEJ

Wpływ składu kompleksów [3 - Laktoglobuliny z witaminą D, na przebieg krzywych DSC

A. Górska, E. Ostrowska - Ligęza, J. Bryś, M. Wirkówska WIĘCEJ

Wpływ nawyków żywieniowych i suplementów diety na spożycie witaminy C

K. Mystkowska, R. Markiewicz-Żukowska, E. Karpińska, A. Puścion, M. H. Bora w ska WIĘCEJ

Wpływ nawyków żywieniowych i palenia papierosów na stężenie cynku w surowicy krwi kobiet z chorobą Hashimoto

M.H. Borawska, R. Markiewicz-Żukowska, M. Dziemianowicz, K. Socha, J. Soroczyńska WIĘCEJ

Ocena spożycia żywności typu „fast food" oraz napojów energetyzujących i alkoholu wśród grupy studentek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

E. Bartosiuk, R. Markiewicz-Żukowska, A. Puścion, K. Mystkowska WIĘCEJ

Stężenie wapnia w surowicy krwi osób starszych

R. Markiewicz-Żukowska WIĘCEJ

Ocena zawartości kadmu i ołowiu w naturalnych miodach pszczelich z regionu Podlasia

M.H. Borawska, K. Socha, J. Soroczyńska, I.M. Winiarska, A. Pełszyńska WIĘCEJ

Ocena zawartości cvnku w ziołowych suplementach diety

K. Socha, M. H. Borawska, J. Soroczyńska, R. Markiewicz- Żukowska WIĘCEJ

Wpływ nawyków żywieniowych na gromadzenie tkanki tłuszczowej u studentek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

E. Karpińska, R. Markiewicz-Żukowska, K. Socha, A. Puścion, K. Mystkowska, M. H. Borawska WIĘCEJ

Analiza zachowań nabywczych konsumentów płatków śniadaniowych oraz deklaracji żywieniowych zamieszczonych na etykietach tych produktów

K. Ratusz, M. Wirkowska WIĘCEJ

Wpływ procesu suszenia na właściwości rekonstytucyjne kompleksów B-laktoglobuliny z cholekalcyierolem

K. Szulc, A. Górska WIĘCEJ

Właściwości antyoksydacyjne wybranych produktów fermentacji mlekowej

H. Bartoń, M. Fortuna, M. Fołta WIĘCEJ

Wstępne badania zawartość ołowiu i kadmu w całodziennych racjach pokarmowych studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP)

A. Kłos, J. Bertrandt , M . Długaszek , W. Szymańska WIĘCEJ

Ocena barwy jogurtów naturalnych

A. Rój, P. Przybyłowski WIĘCEJ

Ocena barwy napojów energetyzujących

A. Rój, P. Przybyłowski WIĘCEJ

Źródła fosforu w diecie a ryzyko powikłań mineralnych i kostnych u osób z przewlekłą chorobą nerek

L. Kozłowska WIĘCEJ

Poziom wiedzy na temat specyficznych zaburzeń odżywiania w wybranych grupach populacyjnych

J. Myszko w ska-Ryciak, W. Leśniak, A. Harto n, D. Gajewska, S . Bawa WIĘCEJ

Podaż wapnia z produktów mlecznych w diecie kobiet po 60 roku życia

D. Włodarek, A. Sobocińska, D. Głąbska WIĘCEJ

Wybrane wskaźniki przemiany lipidowej i węglowodanowej u kobiet z nadwagą i otyłością w różnym wieku

E. Lange, B. Tymolewska-Niebuda, J. Krusiec WIĘCEJ

Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania u młodzieży licealnej w wieku 16-20 lat

S. H. Bawa, M. Tołubińska, J. Myszkowska - Ryciak, A. Flarton, D. Gajewska WIĘCEJ

Zawartość tokoferoli w tuszkach oraz zalewach wybranych konserw rybnych

M. Łątko w ska, R. Wołosiak WIĘCEJ

Ocena wpływu sytuacji społeczno-ekonomicznej na występowanie centralnego otłuszczenia na podstawie wskaźnika talia-do-wysokości u młodzieży z małych miast i wsi w wieku 13-18 lat. Projekt POLYSES

A. Długosz, E. Niedźwiedzka, T. Długosz, L. Wądołowska WIĘCEJ

Realizacja projektu dotyczącego narażenia na wybrane substancje chemiczne w żywności (FACET)

A. Walkiewićz, I. Traczyk WIĘCEJ

Obecność potencjalnych alergenów w wybranej grupie gotowych dań dla niemowląt

J. Stankiewicz WIĘCEJ

Próby oceny jakości mikrobiologicznej rynkowych olejów tłoczonych na zimno

M. Wroniak, E. Lipińska, S. Błażejak WIĘCEJ

Wpływ obróbki hydrotermicznej nasion na właściwości fasolowego tempeh

M. Kuligowski, J. Nowak WIĘCEJ

Właściwości przeciwutleniające przypraw na przykładzie pieprzu czarnego Piper Nigrum L

J. Newerli - Guz WIĘCEJ

Oznaczanie zawartości flawonoidów i fenolokwasów w odmianowych miodach pszczelich

A. Wilczyńska WIĘCEJ

Charakterystyka chemiczna różnych odmian rokitnika

B. Piłat, R. Zadernowski A. Bieniek WIĘCEJ

Występowanie Vibrio parahaemolyticus w krewetkach pakowanych różnymi metodami

A. Kukułowicz WIĘCEJ

Wybrane parametry jakości kisieli zwykłych o smaku cytrynowym

B. Borkowska, K. Won tor WIĘCEJ

Wpływ spożycia składników mineralnych z dietą oraz aktywności fizycznej na stan mineralny organizmu studentek

A. Puścion, R. Markiewicz- Żukowska, E. Karpińska, K. Mystkowska, M. H. Borawska WIĘCEJ

Wpływ spożycia składników mineralnych z dietą oraz aktywności fizycznej na stan mineralny organizmu studentek

A. Puścion, R. Markiewicz- Żukowska, E. Karpińska, K. Mystkowska, M. H. Borawska WIĘCEJ

Ocena występowania konserwantów w żywności na rynku warszawskim

K. Ratusz, M. Maszewska WIĘCEJ

Ocena właściwości fizykochemicznych serków homogenizowanych dostępnych na rynku lubelskim

B. Sołowiej WIĘCEJ

Zawartość witaminy C i polifenoli oraz potencjał antyoksydacyjny zaplanowanych dla osób aktywnych fizycznie potraw - sałatki z grillowanym kurczakiem oraz spaghetti z pomidorami i parmezanem

M. Gacek, B. Frączek, M. Morawska WIĘCEJ

Wpływ suplementacji monohydratem kreatyny diety mężczyzn uprawiających sporty siłowe

M. Nastaj WIĘCEJ

Walidacja oznaczania wybranych eikozanoidów metodą LC-MS/MS

M. Jelińska, I. Gielecińska, H. Mojska. A. Tokarz WIĘCEJ

Walidacja oznaczania wybranych eikozanoidów metodą LC-MS/MS

M. Jelińska, I. Gielecińska, H. Mojska. A. Tokarz WIĘCEJ

Ocena spożycia wybranych składników mineralnych przez młodzież w wieku licealnym

A. Hartón, A. Gałązka, D. Gajewska. S. Bawa, J. Myszkowska-Ryciak WIĘCEJ

Analiza wpływu diet modelowych na wartość ciśnienia tętniczego krwi - badania pilotażowe

D. Gajewska, U. Jaworska, S. Bawa, J. Myszkowska-Ryciak, A. Hartón WIĘCEJ

Ocena spożycia wybranych składników mineralnych wśród młodzieży akademickiej miasta Poznania

A. Kaźmierczak., I. Bolesławska, A. Główka, M. Dzięcioł, J. Przysławski WIĘCEJ

Wartość energetyczna oraz poziom spożycia podstawowych składników odżywczych w grupie mężczyzn w wieku 55-64 lat zamieszkałych w Białymstoku

A. E. Charkiewicz, B. Poniatowski, A. Szpak WIĘCEJ

Wpływ procesów technologicznych na zmiany potencjału antyoksydacyjnego i parametry barwy soków jabłkowych

A. Synowiec-Wojtarowicz, A. Kudelski, A. Bielińska, W. Gibas, M. Musik, K. Pawlowska-Góral WIĘCEJ

Zmiany właściwości antyoksydacyjnych ziół pod wpływem sterylizacji parowej i przechowywania

E. Kurzeja, M. Stec, M. Ki ryk, B. Mały, K. Misiek, A. Sołujan WIĘCEJ

Ocena wpływu obróbki termicznej na stężenie fiawonoidów i polifenoli w sokach z różnych odmian kapusty

A. Kudelski, A. Synowiec-Wojtarowicz, B. Kliś, M. Kuźmiak, K. Pawłowska-Góral WIĘCEJ

Całkowity potencjał antyoksydacyjny wybranych produktów spożywanych przez 50-letnich mieszkańców Wrocławia w 2008 roku

R. Ilow, B. Regulska-Ilow, D. Misiewicz, D. Różańska, A. Kowalisko, J. Biernat WIĘCEJ

Oszacowanie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego wybranych produktów spożywanych przez studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2005-2007

R. Ilow, B. Regulska-Ilow, D. Różańska, S. Tangermann, H. Grajeta WIĘCEJ

Wpływ parametrów parzenia na zawartość kofeiny w naparze Yerba Mate

B. Kruszewski, A. Jakóbiak, A. Jasiczek, B. Wieczorek, D . Niemczuk WIĘCEJ

Zawartość żelaza w mleku kobiecym i mleku innych ssaków

E. Stasiuk, P. Przybyłowski WIĘCEJ

Zależność między matczynym BMI kobiet spożyciem błonnika i tłuszczu w czasie ciąży a masą urodzeniową noworodka

K.E. Przybyłowicz, K. Janiszewska, M. Przybyłowicz, M. Grzybiak WIĘCEJ

Porównanie właściwości sorpcyjnych wybranych rodzajów skrobi

A. Ocieczek, M. Ruszkowska, P. Palich WIĘCEJ

Preferencje i czynniki wyboru w zakresie spożycia mleka i produktów mlecznych wśród studentek poznańskich uczelni wyższych

J. Przysławski, A. Główka, I. Bolesławska, A. Kaźmierczak, M . Dzięcioł WIĘCEJ

Postawy i zachowania konsumentów wobec żywności prozdrowotnej

W. Kozi rok, A. Baumgart, E. Babicz - Zielińska WIĘCEJ

Eating habits and frequency of physical activity in hypertonic patients

J. Jurikova, E. Novotna, M. Śitinova WIĘCEJ

Pobranie z dietą intensywnych substancji słodzących w wybranej grupie młodzieży w wieku 16-18 lat

E. Wierzbicka, F. Kowalczyk, A. Brzozowska WIĘCEJ

Pobranie z dietą intensywnych substancji słodzących w wybranej grupie młodzieży w wieku 16-18 lat

E. Wierzbicka, F. Kowalczyk, A. Brzozowska WIĘCEJ

Ocena jakości mikrobiologicznej żywności w Unii Europejskiej w oparciu o doniesienia RASFF

E. Maćkiw, H. Ścieżyńska, K. Pawłowska, Ł. Mąka WIĘCEJ

Dystrybucja podskórnej tkanki tłuszczowej dziewcząt w relacji do przedstartowej redukcji masy ciała

K. Janiszewska, K.E. Przybyłowicz, A. Danielewicz WIĘCEJ

Dystrybucja podskórnej tkanki tłuszczowej dziewcząt w relacji do przedstartowej redukcji masy ciała

K. Janiszewska, K.E. Przybyłowicz, A. Danielewicz WIĘCEJ

Ocena stanu wiedzy uczniów szkół policealnych na temat dodatków do żywności

A. Kościołek., M Hart man., K Spiołek., J.Kania, K. Pawłowska-Góral WIĘCEJ

Ocena stanu wiedzy uczniów szkół policealnych na temat dodatków do żywności

A. Kościołek., M Hart man., K Spiołek., J.Kania, K. Pawłowska-Góral WIĘCEJ

Ocena zawartości wybranych witamin i składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych grupy kobiet z zaburzeniami płodności

L. Górna, E. Drabówicz, J. Przysławski WIĘCEJ

Wpływ kawy i herbaty na wartości wskaźników białkowych oraz ciśnienia krwi i tętna dorosłych osób

J. Ciborska, J. Kłobukowski WIĘCEJ

Wpływ kawy i herbaty na wartości wskaźników białkowych oraz ciśnienia krwi i tętna dorosłych osób

J. Ciborska, J. Kłobukowski WIĘCEJ

Akryloamid w żywności - ocena ryzyka dla zdrowia człowieka

H. Mojska WIĘCEJ

Metody prowadzenia ciasta a jakość pieczywa pszenno- owsianego

A. Kawka, M. Sołtysiak WIĘCEJ

Częstotliwość spożycia wybranych produktów bogatych w przeciwutleniacze przez studentów wyższych uczelni województwa małopolskiego

R. Bieżano wska - Kopeć, A. Stańczyk, A. Kopeć, T. Leszczyńska WIĘCEJ

Ocena wiedzy rodziców w zakresie wpływu nieprawidłowych zachowań żywieniowych na rozwój otyłości prostej u dzieci

A. Platta, A. Martul WIĘCEJ

Ocena zwyczajów żywieniowych wybranych uczniów w wieku 13 - 16 lat uczęszczających do Gimnazjum nr 2 w Bytowie

A. Platta, E. Babicz-Zielińska, M. Cyra WIĘCEJ

Ocena wybranych parametrów antropometrycznych wśród młodzieży akademickiej Poznania

A. Kaźmierczak, I. Bolesławska, A. Główka, M. Dzięcioł, J. Przysławski WIĘCEJ

Ocena zawartości i potencjalnej biodostępności składników mineralnych z żywności dla diabetyków

Z. Krejpcio, J. Suliburska, A. K. Hyżyk, S. Dyba, A. Grochowicz WIĘCEJ

Wpływ związków czynnych z ziela tymianku na wartość odżywczą oleju z pestek winogron podczas jego ogrzewania

M. Stec, E. Kurzeja, I. Mazurek, K. Pawłowska-Góral WIĘCEJ

Wykorzystanie tłuszczów do przygotowania potraw smażonych w warunkach domowych

R. Korzeniowska-Ginter, E. Czarniecka-Skubina WIĘCEJ

Ocena wpływu dihydrochalkonów obecnych w jabłkach na aktywność metaboliczną komórek

A. Kościołek, E. Kurzeja. K. Pawłowska-Góral WIĘCEJ

Wpływ dodatku białek sojowych oraz amarantusa na jakość batonów zbożowych

K. Marciniak-Łukasiak, A. Żbikowska, O. Lisiecka WIĘCEJ

Analiza zmiany składu surowcowego oraz procesu aglomeracji na właściwości przeciwutleniające kakao instant

J. Kowalska, E. Majewska, A. Ochocka WIĘCEJ

Skwalen i kwasy tłuszczowe przechowywanych produktów amarantusowych

S. Czaplicki, D. Ogrodowska, R. Zadernowski WIĘCEJ

Zmiany wartości odżywczej oleju z pestek winogron pod wpływem świeżego ziela tymianku

M. Stec, E. Kurzeja, I. Mazurek, K. Pawłowska-Góral WIĘCEJ

Prof. dr hab. n. farm. Henryk Gertig (1924–2011)

J. Przysławski WIĘCEJ

Analiza porównawcza zawartości wybranych biopierwiast¬ków w ziołach o właściwościach leczniczych i przyprawowych

B. Ulewicz-Magulska, M. Wesołowski WIĘCEJ

Ocena zawartości cynku i miedzi w roślinnych surowcach leczniczych za pomocą woltamperometrii inwersyjnej

B. Suchacz, M. Wesołowski WIĘCEJ

Ocena zanieczyszczenia niklem pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) z terenu województwa śląskiego

D. Wiechuła, K. Loska, W. Jonderko WIĘCEJ

Ocena wiedzy rodziców w zakresie obecności prebiotyków i probiotyków w mleku modyfikowanym

K. Bielecka, M. Piecyk WIĘCEJ

Spożycie napojów funkcjonalnych w grupie młodzieży z regionu Podkarpacia

E. Błaszczyk, B. Piórecka, P. Jagiesli, M. Schlegel-Zawadzka WIĘCEJ

Ocena sposobu żywienia dziewcząt 16–18-letnich z Wrocławia i okolic w aspekcie zagrożenia chorobami żywieniowo zależnymi. Cz. I. Składniki podstawowe

E. Piotrowska, J. Mikołajczak, J. Biernat, A. Żechałko-Czajkowska WIĘCEJ

Ocena sposobu żywienia dziewcząt 16–18-letnich z Wrocławia i okolic w aspekcie zagrożenia chorobami żywieniowo zależnymi. Cz. II. Witaminy i składniki mineralne

E. Piotrowska, J. Mikołajczak, J. Biernat, A. Żechałko-Czajkowska WIĘCEJ

Zawartość związków przeciwutleniających w wybranych warzywach kapustnych

A. Czech, E. Rusinek WIĘCEJ

Badanie składników odżywczych wybranych gatunków alg morskich

A. Karmańska, K. Kowalczyk, A. Wędzisz WIĘCEJ

Charakterystyka wybranych sortymentów zbóż śniadaniowych dostępnych na rynku polskim i brytyjskim

E. Sykut-Domańska WIĘCEJ

Wpływ warunków agrotechnicznych na zawartość wybranych składników pokarmowych w płatkach i otrębach nowych odmian pszenicy ozimej

J. Pieczyńska, A. Sowa, H. Grajeta, J. Biernat WIĘCEJ

Ocena zawartości kadmu i ołowiu w pieczywie diete¬tycznym, płatkach śniadaniowych, kaszach i ryżu

A. Kot, St. Zaręba, L. Wyszogrodzka-Koma WIĘCEJ

Zawartość metali ciężkich w wybranych produktach spożywczych województwa podkarpackiego

P. Duma, M. Pawłos, M. Rudy WIĘCEJ

Wpływ procesu kwaszenia ogórków i ich przechowywania na zawartość histaminy

B. Czerniejewska-Surma, O. Surma, D. Plust, G. Bienkiewicz WIĘCEJ

Występowanie wolnych amin biogennych: histaminy, tyraminy, putrescyny i kadaweryny w owocach i warzywach oraz ich produktach

H. Gawarska, D. Sawilska-Rautenstrauch, H. Ścieżyńska, M. Minorczyk, J. Postupolski WIĘCEJ

Zawartość i biodostępność wapnia, miedzi, żelaza, magnezu, manganu i cynku w komercyjnie dostępnych krajowych miodach pszczelich

H. Stecka, K. Gręda, P. Pohl WIĘCEJ

Wybrane aspekty wartości odżywczej tłuszczów stołowych o obniżonej kaloryczności

K. Rolf, E. Wierzbicka, B. Pietruszka WIĘCEJ

Zawartość niklu i chromu w częściach jadalnych wybranych warzyw mineralizowanych dwiema metodami

M. Bosiacki, J. Roszyk WIĘCEJ

Badanie składu chemicznego płatków musli

A. Sobota, Z. Rzedzicki, M. Sobieraj WIĘCEJ

Zawartośc litu w wodach mineralnych i źródlanych

M. Długaszek, J. Połeć WIĘCEJ

Kwas foliowy – rola w metabolizmie komórki

T. Laskowska-Klita, M. Chełchowska, J. Ambroszkiewicz, J. Gajewska WIĘCEJ

Suplementy diety jako dodatkowe źródło kwasu foliowego

E. Sicińska, M. Wasik WIĘCEJ

Zawartość fenolokwasów w próbkach żywności

C. Pieszko, A. Orzoł WIĘCEJ

Badanie właściwości przeciwutleniających metylo¬eugenolu

U. Skolimowska, J. Skolimowskai, A. Wędzisz WIĘCEJ

Olej palmowy – tańsza i zdrowsza alternatywa

M. Kowalska, M. Aljewicz, E. Mroczek, G. Cichosz WIĘCEJ

Kwasy tłuszczowe izomerii trans w diecie człowieka

G. Cichosz, H. Czeczot WIĘCEJ

Mleczne napoje fermentowane w żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym

J. Stankiewicz, M. Lange WIĘCEJ

Wybrane elementy stylu życia wpływające na stan zdrowia młodzieży

A. Broniecka, J. Wyka WIĘCEJ

Żywność genetycznie modyfikowana a postawy konsumentów

M. Kramkowska, T. Grzelak, K. Czyżewska WIĘCEJ

Jakość obsługi konsumenta w obiektach gastromicznych w opinii konsumentów

E. Cieślik, A. Kościej, E. Domider, A. Siembida, K. Dereń, A. Gębusia WIĘCEJ

Redukcja zawartości akrylamidu w produktach spożywczych

D. Rachwał, E. Nebesny WIĘCEJ

Cytotoksyczność i genotoksyczność dimerów etoksyquinu

A. Augustyniak, A. Niezgoda, J. Skolimowski, R. Kontek, A. Błaszczyk WIĘCEJ

Ocena wybranych markerów neurotoksyczności u pracowników laboratorium narażonych zawodowo na czynniki chemiczne

B. Szymańska, Z. Marchewka, A. Długosz WIĘCEJ

Prof. dr hab. n. farm. Lech Piekarski (1925–2012)

R. Olędzka WIĘCEJ

Niedozwolone stosowanie barwników w żywności na rynku europejskim w latach 2005–2010 na podstawie raportów RASFF

K. Kozłowska, M. Jeruszka-Bielak, L. Piwowarczyk, A. Brzozowska WIĘCEJ

Resweratrol – aktualny stan wiedzy

J. Przysławski, M. Dzięcioł WIĘCEJ

Dietetyczne znaczenie olejów roślinnych

P. Zagrodzki, A. Starek WIĘCEJ

Ocena poziomu spożycia wybranych witamin wśród młodzieży akademickiej miasta Poznania na tle wyników innych badań

J. Przysławski, I. Bolesławska, A. Kaźmierczak WIĘCEJ

Ocena zawartości tłuszczu w dietach studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

E. Głodek, M. Gil, M. Rudy WIĘCEJ

Ocena spożycia białka w całodziennych racjach pokarmowych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

M. Gil, E. Głodek WIĘCEJ

Wartość odżywcza całodziennych racji pokarmowych studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego o różnym poziomie wartości energetycznej

E. Głodek, M. Gil WIĘCEJ

Ocena sposobu żywienia 50-letnich mieszkańców Wrocławia w latach 2002–2007

R. Ilow, B. Regulska-Ilow, D. Różańska, J. Biernat, A. Kowalisko WIĘCEJ

Porównanie sposobu żywienia i wybranych elementów stylu życia konsumentów barów Green Way z konsumentami sieci barów McDonald’s na terenie Warszawy

S. Pietrak, M. Rembiałkowska WIĘCEJ

Aktywność przeciwutleniająca wybranych leków galenowych sporządzonych z dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) z dodatkiem miodu

A. Telesiński, M. Grzeszczuk, J. Pobłocki, J. Jankowski, D. Jadczak, H. Zakrzewska WIĘCEJ

Fizyko-chemiczne parametry wybranych miodów gryczanych dostępnych na rynku polskim

E. Majewska, J. Kowalska, B. Owerko WIĘCEJ

Występowanie 5-hydroksymetylo-2-furfuralu (HMF) w wybranych produktach spożywczych dostępnych na rynku polskim

S. Kowalski, M. Łukasiewicz WIĘCEJ

Wpływ warunków przechowywania na zawartość witaminy C i karotenoidów w żółtej papryce konserwowej

J. Cieślewicz, A. Grzelakowska WIĘCEJ

Specjacja metali śladowych w wodach mineralnych

R. Świetlik, I. Malik WIĘCEJ

Analiza poziomu zanieczyszczeń WWA w wybranych wyrobach mięsnych poddanych przemysłowym warunkom wędzenia

M.S. Kubiak WIĘCEJ

Skład chemiczny i wartość odżywcza Buna shimeji – Hypsizygus tessalatus i Soplówki jeżowatej – Hericium erinaceus

A. Karmańska WIĘCEJ

Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Bromatologicznego

K. Pawłowska-Góral WIĘCEJ

żywienie - aktywnośc fizyczna - promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym

II Krajowa Konferencja Naukowa WIĘCEJ