WŁADZE ODDZIAŁU

Zarząd Oddziału:

Prezes:
prof. dr hab. Anna Wędzisz
   
     
Wiceprezes:
dr Katarzyna Hanisz
prof. dr hab. Bolesław Karwowski
   
     
Sekretarz:
dr Aleksandra Karmańska
   
     
Zastępca sekretarza:
dr Urszula Kurczewska
   
     
Skarbnik:
mgr Marianna Stefańczyk
   
     
Zastępca skarbnika:
mgr Maria Oziemska
   
     
Członkowie:    
dr Izabela Rychlińska
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący:
dr hab. Elżbieta Bruchajzer
   
     
Członkowie:    
mgr Zofia Rogowska-Tylman
   
mgr Marek Stefańczyk
   
Zastępcy członków:    
mgr Stanisław Mucha
   
dr Krystyna Szepczyńska