WŁADZE ODDZIAŁU

Władze Oddziału w kadencji 2021–2025

Zarząd Oddziału

Prezes
dr n. farm. Michał Kołodziejczyk
   
     
Wiceprezesi
dr n. farm. Katarzyna Hanisz
mgr farm. Paweł Stelmach
   
     
Sekretarz
dr n. farm. Aleksandra Karmańska
   
     
Zastępca sekretarza
dr n. farm. Izabela Rychlińska
   
     
Skarbnik
dr n. farm. Michał Nachajski
   
     
Członkowie    
dr n. farm. Marek Dąbrowa
   
mgr farm. Damian Piekielny    
mgr farm. Marianna Stefańczyk    
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
prof. dr hab. Elżbieta Bruchajzer
   
     
Członkowie    
dr Magdalena Piechota-Urbańska    
mgr Zofia Rogowska-Tylman
   
mgr Marek Stefańczyk