POSIEDZENIA NAUKOWO-SZKOLENIOWE ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO PTFARM