AKTUALNOŚĆ

Składki członkowskie.
1 marca 2010

Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich.

Składki można zapłacić w Zakładzie Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi lub na konto: BANK PEKAO S.A. VI O/Łódź 98 1240 3031 1111 0000 3426 6544