PRZEGLĄD NUMERÓW

Rok
Lista numerów

Leki hamujące osoczowy układ krzepnięcia krwi - aktualne problemy oraz perspektywy na przyszłość

Andrzej Mogielnicki, Edyta Mogielnicka, Włodzimierz Buczko WIĘCEJ

Leki trombolityczne - teraźniejszość i przyszłość

Ewa Chabielska, Andrzej Karp WIĘCEJ

Choroby układu białokrwinkowego - białaczki ostre

Jarosław Piszcz WIĘCEJ

Niedokrwistość

Ewa Gułaj, Dariusz Pawlak WIĘCEJ

Uwagi o nazewnictwie i dawnym zastosowaniu bobrka trójlistkowego (Menyanthes trifoliata L.)

Jacek Drobnik, Elżbieta Drobnik WIĘCEJ

Choroby sieroce. Część I. Mukopolisacharydozy i preparaty stosowane w ich leczeniu

Beata Welk, Mirosław Szeligowski, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Metionina - rola fizjologiczna i toksyczność

Iwona Błaszczyk, Ewa Birkner, Tatiana Jamróz-Szłappa WIĘCEJ

Jak doradzać pacjentowi, kiedy i w jaki sposób dzielić tabletki

Aleksandra Marszałł, Leszek Marszałł WIĘCEJ

Ocena realizacji opieki farmaceutycznej w aptekach regionu Podbeskidzia

Andrzej Jankowski, Lucyna Bułaś, Katarzyna Jaros WIĘCEJ

Inżynieria tkankowa w medycynie

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Optymalizacja terapii lekami kardiologicznymi stosowanymi w praktyce onkologicznej

Ewa Jaźwińska-Tarnawska WIĘCEJ

Znaczenie oporności na cytostatyki i jej markery

Jan Styczyński, Lidia Gil WIĘCEJ

Leki cytoprotekcyjne stosowane w onkologii

Anna Wiela-Hojeńska, Małgorzata Miazga WIĘCEJ

Niedokrwistość u chorych na nowotwory i jej leczenie

Marek Z. Wojtukiewicz, Zbigniew Sawicki, Mariola Kucharewicz WIĘCEJ

Rak - rozczarowania i nadzieje

Marek Pawlicki, Janusz Legutko WIĘCEJ

Ocena Veegum- (krzemianu magnezowo-glinowego) jako substancji pomocniczej w zawiesinach z paracetamolem lub siarką

Katarzyna Sosnowska, Katarzyna Winnicka WIĘCEJ

Badanie dystrybucji chlorku benzalkoniowego w fazach nowoczesnych submikronowych układów dyspersyjnych

Dorota Wątróbska-Świetlikowska, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Badanie dystrybucji chlorku benzalkoniowego w fazach nowoczesnych submikronowych układów dyspersyjnych

Dorota Wątróbska-Świetlikowska, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Badanie wpływu nośników i substancji wypełniających oraz ich zawartości na parametry fizyczne stałych postaci leku i uwalnianie substancji czynnej z otrzymanych tabletek szkieletowych

Kinga Czajka, Marta Wanowska, Bożenna Kwiatkowska, Edmund Sieradzki WIĘCEJ

Formulacja hydrożeli z 2,5% zawartością ketoprofenu otrzymanych na bazie Carbopolu 980 oraz hydroksypropylometylocelulozy

Aleksandra Szymanek, Iwona Piotrowska, Renata Komorowska, Edmund Sieradzki WIĘCEJ

Optymalizacja parametrów granulacji szybkoobrotowej w procesie wytwarzania tabletek zawierających trudno rozpuszczalną substancję leczniczą

Krzysztof Woyna-Orlewicz, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Zastosowanie alginianów i karagenianów do sporządzania systemów zrównoważonych hydrodynamicznie

Przemysław Dorożyński, Renata Jachowicz, Aleksander Mendyk WIĘCEJ

Zastosowanie octanoburszynianu hydroksypropylometylocelulozy jako nośnika stałych rozproszeń

Anna Czech, Witold Jamróz, Agnieszka Walczyk, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Rozpuszczalność lipofilowych środków leczniczych w wodnych roztworach alkoholi cukrowych

Marian Mikołaj Zgoda, Michał Jakub Nachajski WIĘCEJ

Badania trwałości hydrożeli stomatologicznych z ketoprofenem i solanką leczniczą wytworzonych według własnej receptury

Justyna Kołodziejska WIĘCEJ

Wpływ glicerolu na uwalnianie metronidazolu z żeli zawierających kompleks kwasu mlekowego z Eudragitem E-100

Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska, Aneta Fortuna-Gut, Magdalena Rittau-Skowron WIĘCEJ

Solubilizacja hydrotropowa i micelarna trudno rozpuszczalnych w wodzie środków leczniczych

Marian Mikołaj Zgoda WIĘCEJ

Zespół stopy cukrzycowej - patofizjologia, profilaktyka i leczenie

Grażyna Godyń, Barbara Filipek WIĘCEJ

Dendrymery - nowe możliwości polimerów

Katarzyna Winnicka WIĘCEJ

Wykorzystanie aktywności telomerazy w terapii genowej nowotworów

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Terapia genowa chorób układu krążenia

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Terapeutyczne przeciwciała monoklonalne i białka fuzyjne zawierające ich elementy

Katarzyna Kieć-Kononowicz WIĘCEJ

Współodpowiedzialność za sukces lub porażkę - ocena szkoleń ciągłych organizowanych przez Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Urszula Kurczewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Natalizumab - skuteczność i bezpieczeństwo

Maria Wójcik-Jawień, Wojciech Walczuk WIĘCEJ

Radiofarmaceutyki w leczeniu bólów nowotworowych kości

Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Katarzyna Borkowska, Paweł Szymański WIĘCEJ

Współczesne leczenie giardiozy

Robert Kranc, Joanna Pogorzelska, Ewa Siwak WIĘCEJ

Farmakoterapia chorób pasożytniczych

Mieczysław Dymon WIĘCEJ

Farmakoterapia grzybic powierzchniowych i narządowych

Alicja Budak WIĘCEJ

Skóra jako droga podania substancji leczniczych. Część II. Nowoczesne postacie leków do podawania na skórę

Artur Owczarek, Anna Pawlik-Gałczyńska, Janusz Pluta WIĘCEJ

Skóra jako droga podania substancji leczniczych. Część I. Budowa skóry. Wchłanianie leków przez skórę

Anna Pawlik-Gałczyńska, Artur Owczarek, Janusz Pluta WIĘCEJ

Solubilizacja niesteroidowych leków przeciwzapalnych biogennymi aminokwasami w stałych doustnych postaciach leku

Wojciech Andrzej Linka WIĘCEJ

Oksyetylenowany cholesterol jako składnik modelowych płynów akceptorowych w ocenie dostępności farmaceutycznej lipofilowych środków leczniczych

Michał Krzysztof Kołodziejczyk, Marian Mikołaj Zgoda WIĘCEJ

Surowce pochodzenia naturalnego w terapii otyłości - wybrane aspekty. Część II.

Danuta Sobolewska, Irma Podolak WIĘCEJ

Pelfigrastim - nowe podejście do zapobiegania neutropenii

Ewa Sierko, Marek Z. Wojtukiewicz WIĘCEJ

Omalizumab nowe możliwości terapii astmy atopowej

Piotr Marciniak, Marek KamiŃski, Ewa Dąbrowska-Żamojcin Tamara Raińska-Giezek, Andrzej Pawlak WIĘCEJ

Skóra jako droga podania substancji leczniczych. Część III. Matematyczne modelowanie uwalniania substancji leczniczych z postaci leków podawanych na skórę

Dominik M. Marciniak, Janusz Pluta WIĘCEJ

Projektowanie leków - ilościowa zależność między budową i aktywnością biologiczną (QSAR)

Paweł Szymański, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Magdalena Mucha WIĘCEJ

Formułowanie przeciwgrzybiczych postaci leku - kierunki badań

Witold Jamróz, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Powlekanie w technologii stałych postaci leku

Jarosław Mazgalski, Agnieszka Durlach, Wiesław Sawicki WIĘCEJ

Sporządzanie leków w warunkach aseptycznych

Kazimiera Henryka Bodek WIĘCEJ

Formulacja przeciwzapalnych kropli do oczu z metylocelulozą solubilizowanych micelarnymi roztworami polietero-n-oli

Ewa Zawadzka WIĘCEJ

Wielokierunkowe działanie tlenku azotu

Andrzej Pawlik, Tamara Raińska-Giezek, Ewa Dąbrowska-Żamojcin, Tadeusz Szczepanik, Piotr Marciniak WIĘCEJ

Niepożądane działania farmakoterapii: konsekwencje kliniczne, społeczne i ekonomiczne

Mariusz Kielar WIĘCEJ

Błędy lekowe w aptekach ogólnodostępnych - analiza

Małgorzata Król, Klaudyna Kosińska WIĘCEJ

Opinia pacjentów o aptekach w Polsce - raport z badań ankietowych

Katarzyna Szalonka, Sabina Sikorska WIĘCEJ

Analiza fitochemiczna olejków eterycznych

Monika Tomczykowa WIĘCEJ

Analiza fitochemiczna irydoidów, steroli i triterpenów

Irma Podolak, Danuta Sobolewska, Zbigniew Janeczko WIĘCEJ

Analiza fitochemiczna flawonoidów i fenolokwasów

Danuta Sobolewska, Irma Podolak, Zbigniew Janeczko WIĘCEJ

Związki alkaloidowe - analiza fitochemiczna

Monika Tomczykowa WIĘCEJ

Kształcenie i praktyka farmaceutyczne na Litwie

Eduardas Tarasevičius, Vaidas Skyrius, Zita Bargsteigiené WIĘCEJ

Wpływ rodzaju kapsułki na szybkość uwalniania teofiliny

Tomasz Słodownik, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Choroba afektywna dwubiegunowa - wyzwanie diagnostyczne. Część I

Maja Krasowska WIĘCEJ

Kontrola leków w Unii Europejskiej - zmiany w ustawodawstwie i pierwsze rezultaty. Część I. Systemy rejestracji leków

Witold Wieniawski WIĘCEJ

Podstawowe metody pozyskiwania tłuszczów roślinnych

Monika Tomczykowa WIĘCEJ

Makrolidowe leki immunosupresyjne

Maria Wójcik-Jawień, Ewa Furdzik, Joanna Jaromin WIĘCEJ

Zespół palenia tytoniu - choroba wymagająca leczenia

Piotr Tutka WIĘCEJ

Syntetyczne narkotyki i związane z nimi zagrożenia

Bogdan Szukalski WIĘCEJ

Samoleczenie zwierząt i ludzi

Simona Kossak WIĘCEJ

Jakość życia w leczeniu onkologicznym

Barbara Czerska WIĘCEJ

Miejsce rehabilitacji w onkologii

Joanna Filipowska, Małgorzata Frąś WIĘCEJ

Rola chemioterapii i radioterapii uzupełniającej u chorych na niedrobnolomórkowego raka płuca po zabiegu operacyjnym

Zbigniew Jodkiewicz WIĘCEJ

Diagnoza onkologiczna u osób z predyspozycją dziedziczną do nowotworów złośliwych piersi i jajnika w populacji świdnickiej (2005)

Ewa Kilar, Tadeusz Kobierzycki, Filip Maj WIĘCEJ

Współczesne zasady postępowania w zespole rozpadu guza nowotworowego

Andrzej Deptała WIĘCEJ

Farmakoepidemiologiczne aspekty leczenia depresji ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku starszym

Urszula Kurczewska, Anna Kamińska, Aleksandra Berczyńska, Karolina Piekielnik, Irena Wejman Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Terapia fagowa

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Selektywne modulatory receptorów estrogenowych (SERM) jako alternatywa dla hormonalnej terapii zastępczej u kobiet po menopauzie

Maria Pytlik WIĘCEJ

Polimery inteligentne w technologii postaci leku

Małgorzata Dawgul, Jacek Żegliński WIĘCEJ

Zaburzenia pamięci i koncentracji

Halina Car WIĘCEJ

Farmakoterapia migreny

Władysław Lasoń WIĘCEJ

Choroba afektywna dwubiegunowa. Część II - Wyzwanie terapeutyczne

Maja Krasowska WIĘCEJ

Kontrola leków w Unii Europejskiej - zmiany w ustawodawstwie i pierwsze rezultaty. Część II - Instytucje kontrolne i doradcze

Witold Wieniawski WIĘCEJ

Interakcje farmaceutyczne w lekach recepturowych stosowanych w dermatologii

Katarzyna Antoniak WIĘCEJ

Transdukcja komórek nowotworowych za pomocą preparatów genowych rAAV

Maciej Małecki, Paweł Swoboda, Katarzyna Banasik, Przemysław Janik WIĘCEJ

Żywność funkcjonalna w profilaktyce i terapii

Antoni Szymański WIĘCEJ

Przeciwdziałanie skutkom niepożądanym leczenia cytostatycznego

Ewa Łuksza, Janusz Kłoczko WIĘCEJ

Patogeneza i terapia przewlekłych dolegliwości bólowych

Andrzej Pawlik, Katarzyna Serdyńska, Ewa Dąbrowska-Żamojcin, Tamara Raińska-Giezek, Andrzej Modrzejewski WIĘCEJ

Zwalczanie bólu w chorobach reumatycznych

Magdalena Bujalska WIĘCEJ

Topiramat (Topamax) - nowa perspektywa w terapii zespołu uzależnienia od alkoholu

Bogusława Pietrzak, Anna Żyła WIĘCEJ

Pitawastatyna i rozuwastatyna - najnowsza generacja statyn

Jadwiga Mielcarek, Paweł Grobelny, Anna Lewandowska WIĘCEJ

Rymonabant - pierwszy selektywny antagonista receptora kannabinoidowego CB1 stosowany w leczeniu otyłości

Remigiusz Zięba, Katarzyna Kocon WIĘCEJ

Ocena problemu interakcji leków na podstawie analizy recept zrealizowanych w aptece otwartej

Maria Wójcik-Jaiweń, Wojciech Jawień, Maciej Gryc WIĘCEJ

Znaczenie wybranych makro- i mikroelementów dla zdrowia człowieka

BOGDAN SUCHACZ, MAREK WESOLOWSKI WIĘCEJ

Rtęć, pierwiastek niebezpieczny dla organizmów żywych

IWONA RADECKA, MAREK WESOŁOWSKI WIĘCEJ

Bor, występowanie i znaczenie w fizjologii człowieka i roślin

AGNIESZKA ARCEUSZ, MAREK WESOŁOWSKI WIĘCEJ

Selen jako naturalny skladnik mineralny produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego

BEATA ULEWICZ-MAGULSKA, MAREK WESOŁOWSKI WIĘCEJ

Fluor w chemii medycznej Część II - Leki przeciwnowotworowe

WIESŁAWA KAROLCZAK WIĘCEJ

Fluor w chemii medycznej. Część I - Leki fluorowane

WIESŁAWA KAROLCZAK WIĘCEJ

Otrzymanie krystalicznych pochodnych brunatnego produktu fotoutleniania chlorowodorku papaweryny

Andrzej Czyrski, Tadeusz Hermann WIĘCEJ

Antyoksydanty i ich rola w zapobieganiu procesom starzenia się skóry oraz wybranych schorzeniach skornych

Henryk Marona, Karolina Stachura WIĘCEJ

Liposomy w kosmetyce i farmacji

Joanna Szymaska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Paweł Szymański WIĘCEJ

Bewacizumab - przeciwciało monoklinalne w terapii celowanej zaawansowanego raka jelita grubego

Maria Jarecka, Piotr Borowicz WIĘCEJ

Wykorzystanie osiągnięć chemii radiacyjnej w farmacji. Część II - zastosowania praktyczne

Wiesława Karolczak, Stefan Karolczak WIĘCEJ

Wykorzystanie osiągnięć chemii radiacyjnej w farmacji. Część I - elementy chemii radiacyjnej

Wiesława Karolczak, Stefan Karolczak WIĘCEJ

Farmakoterapia zaburzeń snu. Część II - Bezsenność, zespół niespokojnych nóg, nocne kurcze mięśni kończyn dolnych, parasomnie

Piotr Nowak, Dariusz Nowak WIĘCEJ

Farmakoterapia zaburzeń snu. Część I - zaburzenia rytmu okołodobowego, hypersomnia

Piotr Nowak, Dariusz Nowak WIĘCEJ

Pozycja farmaceuty wyznaczona prawem

Agnieszka Zimmermann, Wiesława Stokowska WIĘCEJ

Nokturia (nykturia)

Jolanta Małyszko, Jacek Małyszko WIĘCEJ

Nietrzymanie moczu

Jolanta Małyszko, Jacek Małyszko WIĘCEJ

Aktualne spojrzenie na etiopatogenezę i terapię nadciśnienia tętniczego

Adrian Doroszko, Andrzej Szuba WIĘCEJ

Funkcja wydzielnicza tkanki tłuszczowej w fizjologii i patologii

Maria Szumiło, Iwonna Rahden-Staroń, Ewa Dubienecka WIĘCEJ

Histopatologiczna ocena skuteczności Propolu-T oraz soli srebrowej sulfadiazyny w leczeniu oparzeń

Paweł Olczyk, Irena Wróblewska-Adamek, Jerzy Stojko, Katarzyna Komosińska-Vassev, Krystyna Olczyk WIĘCEJ

Propolis - skład chemiczny, właściwości, zastosowanie

Paweł Olczyk, Katarzyna Komosińska-Vassev, Krystyna Olczyk WIĘCEJ

Skorowidz 2007

Skorowidz 2007 WIĘCEJ