PRZEGLĄD NUMERÓW

Rok
Lista numerów

Farmaceutyczne aspekty biotechnologii roślin. Część I. Wprowadzenie - metodyka i główne kierunki badawcze

Halina Ekiert WIĘCEJ

Metody i mechanizm wytwarzania tabletek. Część II

Wiesław Sawicki, Marta Krasowska WIĘCEJ

Farmakoterapia gruźlicy

Dorota Michałowska-Mitczuk WIĘCEJ

Udar mózgu - czynniki ryzyka i profilaktyka

Agnieszka Strepikowska, Adam Buciński WIĘCEJ

Krótka historia reklamy farmaceutycznej Kto sekret zna, o zdrowie dba

Iwona Arabas, Anita Chodkowska WIĘCEJ

Barwa szafranu, aromat cynamonu, smak kaparów - właściwości lecznicze biblijnych przypraw

Dagmara Sztaba WIĘCEJ

Niezależna informacja o leku: czy idea wdrożona w krajach europejskich ma szansę rozwinąć się w Polsce? Spojrzenie farmaceuty i bibliotekarza

Ewa Zygadło, Anna Uryga WIĘCEJ

Sieroce produkty lecznicze

Agnieszka Zimmermann, Rafał Zimmermann WIĘCEJ

Terapia grypy

Beata Stanisz WIĘCEJ

Oleożele z kwasem salicylowym w praktyce leku recepturowego

Katarzyna Sikorska, Janina Szulc, Justyna Pietkiewicz, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Zastosowanie naturalnych kannabinoidów i endokannabinoidów w terapii

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Halucynogeny Część I - Halucynogeny pochodzenia naturalnego

Beata Rostkowska-Nadolska, Zdzisław Machoń WIĘCEJ

Konserwacja przeciwdrobnoustrojowa leków

Zygmunt Muszyński, Magdalena Ratajczak WIĘCEJ

Farmakoterapia zakażeń bakteryjnych narządu wzroku

Katarzyna Antoniak WIĘCEJ

Mgr farm. Anna Cieślik

Iwona Dymarczyk WIĘCEJ

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w pierwszym roku XXIV kadencji

Marek Wesołowski WIĘCEJ

VII międzynarodowy kongres o związkach naturalnych - Ateny 2008

Michał Tomczyk WIĘCEJ

Prof. dr hab. Julian Trapp (1814-1908) - wybitny polski uczony-farmaceuta

Jadwiga Brzezińska WIĘCEJ

Prawne aspekty funkcjonowania samorządu aptekarskiego w polsce - wybrane zagadnienia

Agnieszka Zimmermann, Lubomira Wengler, Leszek Pawłowski WIĘCEJ

Dekstrometorfan - charakterystyka leku

Ewa Chlebda, Dorota Szumny, Jan Magdalan, Adam Szeląg WIĘCEJ

Zarys metod charakterystyki fizykochemicznej układów amorficznych produkowanych metodą suszenia rozpyłowego

Krzysztof Paluch, Lidia Tajber WIĘCEJ

Patofizjologia rozwoju żylaków oraz wybrane metody ich leczenia - aktualny stan wiedzy

Henryk Marona, Agnieszka Kornobis WIĘCEJ

Angiogenina i nowe markery wielonaczyniowej choroby wieńcowej

Piotr Szcześniak, Łukasz Michalak, Aleksandra Durasik, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Wykorzystanie mikromacierzy DNA w terapii i diagnostyce

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Zastosowanie spektroskopii EPR w farmacji i medycynie

Katarzyna Zawada WIĘCEJ

Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem - projektowanie i poszukiwanie cząstki aktywnej, ocena właściwości fizykochemicznych oraz aktywności biologicznej

Sebastian Polak, Barbara Wiśniowska WIĘCEJ

Bezpieczeństwo stosowania antybiotyków laktamowych w ciąży

Edyta Szałek, Hanna Tomczak, Edmund Grześkowiak WIĘCEJ

Jubileusz Profesora

Hanna Plata, Jerzy Szewczyński WIĘCEJ

Nominacje profesorskie 2008

WIĘCEJ

Refleksje na marginesie obchodów 50-lecia Uniwersytetu Medycznego w Grodnie

Sławój Kucharski WIĘCEJ

Działalność stowarzyszenia byłych właścicieli aptek i wytwórni farmaceutycznych oraz ich rodzin "Aptekarze" w latach 1990-2008

Elżbieta Rutkowska WIĘCEJ

Wpływ samorządu aptekarskiego na sytuację prawną jego członków - wybrane zagadnienia

Agnieszka Zimmermann, Lubomira Wengler, Leszek Pawłowski WIĘCEJ

Budowa, występowanie oraz aktywność farmakologiczna glikoglicerolipidów

Jacek Achrem-Achremowicz, Karolina Grabowska, Marek Ellnain WIĘCEJ

Dorypenem - najnowszy analog karbapenemu

Judyta Cielecka-Piontek, Marianna Zając, Anna Jelińska WIĘCEJ

Tygecyklina - nowy antybiotyk glicylocyklinowy

Małgorzata Łukawska, Irena Oszczapowicz WIĘCEJ

Biofarmaceutyczna ocena bupiwakainy inkorporowanej w postaci mikrosfer polimerowych

Monika Balcerkiewicz, Edmund Grześkowiak, Pascal Le Corre, Maja Ratajczak-Enselme, Anna Wolc, Karol Szlufik WIĘCEJ

Badania preformulacyjne w procesie powlekania otoczkami polimerowymi

Wiesław Sawicki, Agnieszka Makulec WIĘCEJ

Zarządzanie ryzykiem w wytwarzaniu i kontroli jakości produktów leczniczych

Zbigniew Fijałek, Katarzyna Sarna WIĘCEJ

Nebulizacja jako metoda podawania leków

Bożena Karolewicz, Janusz Pluta, Dorota Haznar WIĘCEJ

Mikro- i nanocząstki w terapii okulistycznej

Renata Jachowicz, Anna Czech, Witold Jamróz WIĘCEJ

Profesor dr n. farm. Ewaryst Pawełczyk (1917-2008)

Marianna Zając, Anna Jelińska WIĘCEJ

80-lecie Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji. Pamięci prof. dr. hab. Marka Gatty Kostyala

Stefan Rostafiński WIĘCEJ

100-lecie urodzin nestora opolskich aptekarzy Sylwestra Świtały

Jan Majewski WIĘCEJ

80. rocznica urodzin profesora Dionizego Moski

Jan Majewski WIĘCEJ

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 2008 roku

Urszula Kurczewska WIĘCEJ

Międzynarodowa Konferencja o Naturalnych i Syntetycznych Związkach Poprawiających Sprawność Umysłową i Fizyczną

Agnieszka Pietrosiuk, Katarzyna Sykłowska-Baranek, Mirosława Furmanowa WIĘCEJ

Problemy kontroli nad produktami "pogranicza" (suplementy diety, dermokosmetyki, antyseptyki) IV Forum Farmacji Przemysłowej, Kościelisko 2008

Witold Wieniawski WIĘCEJ

Zagrożenia związane ze stosowaniem triklosanu jako dodatku do kosmetyków i środków czystości

Joanna Stefańska WIĘCEJ

Zastosowanie nanorurek węglowych w medycynie

Jadwiga Mielcarek, Marta Kruszyńska, Paweł Sokołowski WIĘCEJ

Angiogeneza w chorobie nowotworowej

Anna Banyś, Lucyna Bułaś, Ewa Długosz, Beata Szulc-Musiał, Andrzej Jankowski WIĘCEJ

Porównanie stabilności pediatrycznych zawiesin z maleinianem enalaprilu wykonanych z tabletek różnych producentów

Katarzyna Sosnowska, Katarzyna Winnicka, Anna Czajkowska-Kośnik WIĘCEJ

Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna - aspekt prawny

Agnieszka Zimmermann, Zbigniew Niewójt WIĘCEJ

Mikrosfery - nowoczesna postać leku do oczu o kontrolowanym uwalnianiu

Emilia Szymańska, Katarzyna Winnicka WIĘCEJ

Flawonoidy w profilaktyce i terapii

Monika Majewska, Hanna Czeczot WIĘCEJ

Ochrona skóry przed negatywnymi skutkami promieniowania UV

Beata Stanisz WIĘCEJ

Pamięci prof. dr Károly Zalaia (1921-2008)

Jadwiga Brzezińska WIĘCEJ

Poznańscy aptekarze pamiętają?

Jan Majewski WIĘCEJ

Zestawy ziół z XVIII i XIX wieku

Jacek Drobnik, Elżbieta Drobnik WIĘCEJ

Wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych

Agnieszka Zimmermann, Lubomira Wengler WIĘCEJ

Opieka farmaceutyczna nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej

Monika Olczyk, Robert Pluta, Grzegorz Tomasik WIĘCEJ

Hirudoterapia - za i przeciw

Renata Tarnowska, dr hab. n. med. Halina Car WIĘCEJ

Mikrobiologiczne podłoże próchnicy w aspekcie jej profilaktyki

Agnieszka Wójtowicz, Anna Malm WIĘCEJ

Czystość biologiczna środowiska wytwarzania produktów leczniczych

Jolanta Długaszewska, Zygmunt Muszyński WIĘCEJ

Kategorie dostępności produktów leczniczych

Agnieszka Zimmermann, Bartosz Michalski WIĘCEJ

Kategorie dostępności produktów leczniczych

Agnieszka Zimmermann, Bartosz Michalski WIĘCEJ

Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem - przewidywanie potencjalnych działań toksycznych

Barbara Wiśniowska, Sebastian Polak WIĘCEJ

Sprzęt jednorazowego użytku stosowany w pozajelitowym podaniu leków - zasady doboru

Elżbieta Grochans WIĘCEJ

Postępy w farmakoterapii cukrzycy typu 2 i chorób układu sercowo-naczyniowego w cukrzycy

Barbara Filipek WIĘCEJ

Dr Tadeusz Ślaski (1920-2008) - twórca i dyrektor Muzeum Farmacji w Bieczu

Jadwiga Brzezińska WIĘCEJ

Mgr farm. Alina Wawrzonek

Andrzej Wróbel WIĘCEJ

Sprawozdanie Sekcji Historii Farmacji Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego za 2008 rok

WIĘCEJ

Wizyta w Polsce prezydenta Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF)

Marcin Radke WIĘCEJ

Historia leczenia astmy - wystawa w Muzeum Farmacji

Zuzanna Marcińska WIĘCEJ

Kserostomia - więcej niż suchość w jamie ustnej

Łukasz Guzik, Elżbieta Kamysz WIĘCEJ

Biomedyczne zastosowania i toksyczność nanorurek węglowych

Jadwiga Mielcarek, Paulina Skupin WIĘCEJ

Farmakodynamiczne interakcje inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

Maja Krasowska WIĘCEJ

Porównanie użyteczności testów MTT i EZ4U stosowanych do oceny cytotoksyczności ksenobiotyków

Jolanta Krzysztoń-Russjan, Iza Książek, Elżbieta Anuszewska WIĘCEJ

Reklama produktów leczniczych

Agnieszka Zimmermann, Leszek Pawłowski, Rafał Zimmermann WIĘCEJ

Proteasomy a nowe kierunki terapii

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula WIĘCEJ

Metody izolacji leków i ich metabolitów z matrycy biologicznej stosowane w badaniach farmakokinetycznych

Franciszek Główka, Marta Karaźniewicz-Łada WIĘCEJ

Żywienie pozajelitowe u dzieci

Justyna Laskowska WIĘCEJ

Porady prawne - Wolters Kluwer Polska

WIĘCEJ

Opinia na temat podręcznika akademickiego Podstawy chemii analitycznej, tom I

Marek Wesołowski WIĘCEJ

Akcja Honorowego Krwiodawstwa na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

Paweł Tuszyński WIĘCEJ

Międzynarodowa Konferencja pt. "Rynek leków a ochrona własności intelektualnej", Warszawa, 24 kwietnia 2009 r.

Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska WIĘCEJ

Sprawozdanie z działalności Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 2008 roku

Michał Tomczyk WIĘCEJ

Działalność Zespołu Sekcji Historii Farmacji w 2008 r.

Jadwiga Brzezińska WIĘCEJ

Terapeutyczne i diagnostyczne zastosowania kwasu 5-aminolewulinowego

Jarosław Piskorz, Marta Nowak, Tomasz Gośliński WIĘCEJ

Wybrane aspekty jakości produktów leczniczych i suplementów diety - produkty substandardowe, nielegalne i sfałszowane

Zbigniew Fijałek, Katarzyna Sarna WIĘCEJ

Funkcjonowanie pracowni żywieniowej - doświadczenia Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Justyna Zamarska WIĘCEJ

Choroby prionowe - charakterystyka, diagnostyka i terapia chorób prionowych

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula WIĘCEJ

Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych

Elżbieta U. Stolarczyk, Andrzej Kutner WIĘCEJ

Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych

Elżbieta U. Stolarczyk, Andrzej Kutner WIĘCEJ

Nadciśnienie tętnicze w ciąży

Anna Rapacz, Barbara Filipek WIĘCEJ

Metodyka oceny jakości życia

Wioletta Turska, Agnieszka Skowron WIĘCEJ

Utworzenie Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Zarząd Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej WIĘCEJ

II Konferencja Szkoleniowa "Praktyczna Analiza Danych dla Przemysłu Farmaceutycznego"

Bożena Karolewicz WIĘCEJ

Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku 2008

Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska WIĘCEJ

Profesor dr hab. n. med. Włodzimierz Bicz (1925-2009)

Jan Pachecka, Piotr Tomaszewski, Grażyna Kubiak-Tomaszewska WIĘCEJ

Etyka i prawo podstawą działalności zawodowej aptekarzy i farmaceutów. Historia i współczesność

Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Przegląd czasopisma "Farmacja Polska" za lata 1951-1955 w aspekcie zainteresowań historyka farmacji

Jadwiga Brzezińska WIĘCEJ

Maurycy Oberländer - propagator idei samorządu aptekarskiego sprzed stu lat

Stefan Rostafiński, Maciej Bilek WIĘCEJ

Rozwój badań dotyczących fotodynamicznej terapii onkologicznej

Tomasz Osmałek, Tomasz Gośliński WIĘCEJ

Rekombinowane leki biologiczne w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów

Maria Jarecka, Piotr Borowicz WIĘCEJ

Import równoległy produktów leczniczych

Agnieszka Zimmermann, Piotr Malach WIĘCEJ

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych I Produktów Biobójczych z 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmian i uzupełnień do Farmakopei Polskiej

WIĘCEJ

Elektroforeza kapilarna jako nowoczesne narzędzie w analizie chiralnej leków Część I. Mechanizm elektroforetycznego rozdzielania związków chiralnych, selektory chiralne

Katarzyna Michalska WIĘCEJ

Pasty do zębów - skład i działanie

Marcin Kasiak, Mirosława Kasiak WIĘCEJ

Neurobiologiczne podstawy uzależnienia od narkotyków

Bogdan Szukalski WIĘCEJ

Farmakoterapia łuszczycy

Krystyna Romańska-Gocka WIĘCEJ

Wspomnienie o Aleksandrze Polak (1922-2009)

Krzysztof Kmieć WIĘCEJ

"7th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology"

WIĘCEJ

I konferencja naukowo-szkoleniowa Prowadzenie opieki farmaceutycznej

WIĘCEJ

Kongres Międzynarodowej Federacji Farmacji FIP - Tydzień wart wszystkiego!

WIĘCEJ

XVIII Sympozjum Historii Farmacji

Lidia Maria Czyż WIĘCEJ

Historia farmacji w Muzeum San Martin Pinario w Santiago de Compostela

Anna Trojanowska WIĘCEJ

Ślady warszawskich farmaceutów w czasie II wojny światowej w zbiorach IPN. "Apel poległych"

Anita Chodkowska WIĘCEJ

Import docelowy produktów leczniczych

Agnieszka Zimmermann, Piotr Malach WIĘCEJ

Korzystne i szkodliwe działanie fluoru

Iwona Błaszczyk, Elżbieta Ratajczak-Kubiak, Ewa Birkner WIĘCEJ

Inhibitory telomerazy jako potencjalne leki przeciwnowotworowe

Łukasz Sobotta, Marcin Wierzchowski WIĘCEJ

Celiprolol - wielofunkcyjny -bloker III generacji

Martyna Bak, Dorota Górska WIĘCEJ

Jakość odtwórczych produktów diabetologicznych. Porównanie metod stosowanych do oceny zanieczyszczeń w produktach z glimepirydem

Jadwiga Dudkiewicz Wilczyńska, Karolina Nowak, Elżbieta Anuszewska WIĘCEJ

Wybrane aspekty technologii leków o modyfikowanym uwalnianiu

Dorota Haznar, Grzegorz Garbacz WIĘCEJ

Realizacja recept

Agnieszka Zimmermann, Lubomira Wengler WIĘCEJ

Realizacja recept

Agnieszka Zimmermann, Lubomira Wengler WIĘCEJ

Wybrane choroby i zaburzenia polekowe - możliwości profilaktyki i leczenia. Część I

Jacek Sapa WIĘCEJ

Międzynarodowe i krajowe systemy monitorowania niepożądanych działań leków - ich rozpoznawanie i zgłaszanie

Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska WIĘCEJ

Katar - etiologia i skuteczne leczenie

Robert Szamborski WIĘCEJ

I konferencja naukowo-szkoleniowa Prowadzenie opieki farmaceutycznej

WIĘCEJ

Ustawodawstwo farmaceutyczne w latach 1945-2008. Przyczynek do analizy służebnej funkcji prawa uwarunkowanego sytuacją polityczną i gospodarczą Polski i Europy

Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Problemy związane z wdrażaniem opieki farmaceutycznej w Polsce

Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Marek Simon WIĘCEJ

Mapowanie rozkładu temperatury w przestrzeniach magazynowych - praktyczne podejście

Michał Kucharczyk, Bartłomiej Slusarski WIĘCEJ

Stymulacja aktywności białek szoku cieplnego jako nowy kierunek terapii

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula WIĘCEJ

Betahistyna w terapii zawrotów głowy

Elżbieta Czarnecka, Bogusława Pietrzak WIĘCEJ

Wyznaczenie lipofilowości acidum dehydrocholicum różnymi metodami

Małgorzata Dołowy WIĘCEJ

Formulacja przeciwzapalnych i nawilżających kropli do oczu z zastosowaniem polimeru bioadhezyjnego (metylocelulozy)

Ewa Zawadzka WIĘCEJ

Funkcjonalne rozwiązania w organizacji nowoczesnej apteki szpitalnej

Olga Fedorowicz, Magdalena Kempczyńska WIĘCEJ

Nowe rozwiązania w technologii leków wziewnych. Część I

Bożena Karolewicz, Janusz Pluta WIĘCEJ

Atopowe zapalenie skóry (AZS) - problem XXI wieku

Agata Woldan-Tambor, Jolanta B. Zawilska WIĘCEJ

Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej u osób dorosłych

Wanda Balińska-Miśkiewicz WIĘCEJ

"Mydlana fortuna" - Marian Malinowski we wspomnieniach Jadwigi Morawskiej

Anita Chodkowska WIĘCEJ

Karwedilol - więcej niż bloker

Dorota Górska WIĘCEJ

Żywienie i suplementacja diety w wieku podeszłym

Piotr Szcześniak, Jan Szuszkiewicz, Łukasz Michalak, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów

Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Marek Simon WIĘCEJ

Zjawisko non-adherence w procesie opieki farmaceutycznej

Magdalena Jasińska, Urszula Kurczewska, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Modele badań równoważności biologicznej na przykładzie trimetazydyny

Anna Kamińska, Jacek Owczarek, Irena Wejman, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Elektroforeza kapilarna jako nowoczesne narzędzie w analizie chiralnej leków. Część II. Techniki elektromigracyjne stosowane do rozdzielania związków chiralnych, antybiotyki jako selektory i związki chiralne

Katarzyna Michalska WIĘCEJ

Zastosowanie tomografii magnetyczno-rezonansowej (MRI) w technologii stałych doustnych postaci leku

Przemysław Dorożyński WIĘCEJ

Kompaktorowanie - renesans metody granulacji proszków na sucho

Wiesław Sawicki, Ilona Jakubowska, Jarosław Mazgalski WIĘCEJ

Preformulacja - współczesny trend, czy źródło informacji o substancji i formie leku?

Alicja Rzeska WIĘCEJ

100-lecie urodzin prof. dr. hab. farm. Włodzimierza Witolda Głowackiego (1909-2001)

Jan Majewski WIĘCEJ

Pożegnanie dr Anny Smajkiewicz, starszego wykładowcy Katedry Chemii Leków

Lech Przyborowski, Olga Szymona, Hanna Hopkała WIĘCEJ

III Międzynarodowa Konferencja na temat Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C

Małgorzata Łukawska WIĘCEJ

39. Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji Wiedeń, 16-19 września 2009 r.

Iwona Arabas, Jadwiga Brzezińska WIĘCEJ

Kongres Farmacji Przemysłowej Kościelisko 2009

Witold Wieniawski WIĘCEJ

Materiały do historii stosowania wina w farmacji

Zbigniew Bela WIĘCEJ

Perspektywy terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C z użyciem nowych inhibitorów HCV

Małgorzata Łukawska, Irena Oszczapowicz WIĘCEJ

Walidacja metod bioanalitycznych stosowanych w badaniach farmakokinetycznych

Michał Kaza, Anna Szlagowska, Piotr Rudzki WIĘCEJ

Biorównoważność w ocenie skuteczności terapeutycznej leków generycznych

Dorota Jakoniuk WIĘCEJ

Ocena możliwości zastosowania aparatu DeltaTox do badań czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych

Jadwiga Marczewska, Jolanta Krzysztoń-Russjan, Ewa Karwicka WIĘCEJ