PRZEGLĄD NUMERÓW

Rok
Lista numerów

Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem. Ekstrapolacja in vitro symulacja badań klinicznych

Sebastian Polak, Barbara Wiśniowska WIĘCEJ

Wybielanie i rozjaśnianie zębów - przegląd piśmiennictwa

Marcin Kasiak, Mirosława Kasiak WIĘCEJ

Miejsce inkretynomimetyków i inhibitorów dipeptydylopeptydazy 4 w leczeniu cukrzycy typ 2

Barbara Filipek WIĘCEJ

Co farmaceuta powinien wiedzieć o zaćmie?

Dorota Szumny, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska WIĘCEJ

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby wrocławskiej akademickiej farmacji

Bożena Karolewicz, Artur Owczarek WIĘCEJ

Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych

Hanna Plata WIĘCEJ

Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej

Bożena Karolewicz WIĘCEJ

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Brzozowski - doktorem honoris causa Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wiesław Sawicki WIĘCEJ

O dawnych aptekach

Zbigniew Kamiński, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Ceftobiprol - nowa cefalosporyna 5 generacji

Dariusz Kurzynoga, Tadeusz Głąbski, Dorota Rusek WIĘCEJ

Niebezpieczeństwa związane z przebywaniem na dużej wysokości - ostra choroba wysokogórska

Magdalena Kępińska, Marek Bajda WIĘCEJ

Bezpieczeństwo stosowania antybiotyków makrolidowych w ciąży

Edyta Szałek, Hanna Tomczak, Edmund Grześkowiak, Agnieszka Kamińska, Magdalena Cerbin WIĘCEJ

Porównanie parametrów fizykochemicznych oraz aktywności antyoksydacyjnej metodą EPR tabletek z suchym wyciągiem z nasion winogron (Vitis vinifera L.) oraz tabletek z suchym wyciągiem z kory sosny nadmorskiej (Pinus pinaster Sol.)

Marta Gozdur, Izabela Szajna, Iwona Barszczewska-Zagrodzka, Bożenna Kwiatkowska, Joanna Celińska, Edmund Sieradzki WIĘCEJ

Pozytonowa tomografia komputerowa (PET)

Anna Chodorowska WIĘCEJ

Prawne aspekty produkcji leków do żywienia dojelitowego i pozajelitowego przez aptekę szpitalną

Agnieszka Zimmermann, Rafał Zimmermann, Robert Szyca WIĘCEJ

Komplikacje związane z podażą leków cytotoksycznych. Wynaczynienia.

Karolina Niewodniczańska-Góra WIĘCEJ

Postępowanie z lekiem cytotoksycznym w aptece szpitalnej.

Fedorowicz Olga, Kempczyńska Magdalena WIĘCEJ

Konferencja Naukowa "Wpływ czynników technologicznych na wchłanianie substancji leczniczej z postaci leku"

Bożenna Kwiatkowska WIĘCEJ

Berliński Kongres Fitoterapii - 2009

Halina Ekiert WIĘCEJ

Biologicznie ważne substancje zawierające pierścień pirolu - działanie i występowanie

Jacek Kujawski, Anna Janusz, Weronika Kuźma, Marcin Ożarowski, Radosław Kujawski WIĘCEJ

Wykorzystanie granulocytarnych czynników wzrostu w leczeniu neutropenii

Kamińska Agnieszka, Szałek Edyta, Spychalski Łukasz, Grześkowiak Edmund, Gracz Joanna WIĘCEJ

Porównanie toksyczności i skuteczności terapeutycznej bupi-, lewobupi- i ropiwakainy

Monika Balcerkiewicz, Malwina Domżalska WIĘCEJ

Włóknienie wątroby - strategie leczenia

Joanna Górka-Dynysiewicz, Jolanta Zuwała-Jagiełło, Maria Warwas WIĘCEJ

Opieka paliatywna w Polsce - wybrane zagadnienia Część I. Założenia, organizacja i funkcjonowanie opieki paliatywnej.

Urszula Kurczewska, Magdalena Jasińska, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Nowa rola farmacji szpitalnej

Jowita Piotrowska WIĘCEJ

Ocena trwałości klotrimazolu w hydrożelach wykonanych na bazie Carbopolu 980 oraz hydroksyetylocelulozy

Katarzyna Sosnowska, Katarzyna Winnicka WIĘCEJ

Oszczędności w szpitalu. Pracownia przygotowywania leków cytostatycznych. (Czy to się opłaca?)

Wojciech Walczuk WIĘCEJ

Zastosowanie hodowli komórkowych w badaniach biofarmaceutycznych

P. Stasiak, M. Sznitowska WIĘCEJ

Eudragity - rodzaje, zastosowanie, stabilność stałych postaci leku

K. Wyszomierski, W. Sawicki WIĘCEJ

Postacie leków pediatrycznych. Część I. Wymagania i podstawowe problemy - dawkowanie, połykanie, smak

M. Muśko, M. Sznitowska WIĘCEJ

PAT - Technologia Analizy Procesu - jako system optymalizacji produkcji przemysłowej leków

R. Jachowicz, K. Woyna-Orlewicz WIĘCEJ

Co dalej z racjonalizacją i dostosowaniem prawa farmaceutycznego do realiów Tradycyjne produkty lecznicze ich miejsce na rynku farmaceutycznym

K. Basista, K. Sodzawiczny WIĘCEJ

Ze słownika farmaceuty-aptekarza; wyjaśnienie wybranych podstawowych pojęć związanych z farmacją

S. M. Baranowska WIĘCEJ

Wieczór wspomnień o prof. dr hab. Witoldzie Włodzimierzu Głowackim

J. Majewski WIĘCEJ

Tocilizumab - pierwsze przeciwciało monoklonalne blokujące receptor interleukiny 6 w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

M. Jarecka, P. Borowicz WIĘCEJ

Retinoidy - rola w farmakoterapii w aspekcie komórkowego mechanizmu działania

H. Marona, A. Gunia, E. Pękala WIĘCEJ

Chronobiologiczne zaburzenia snu: obraz kliniczny, podejścia terapeutyczne

J. B. Zawilska, P. Półchłopek, J. Wojcieszak, D. Andrzejczak WIĘCEJ

Ramelteon - lek nasenny nowej generacji

M. Berezińska, A. Lorenc-Duda, J. B. Zawilska WIĘCEJ

Wykorzystanie probiotyków we współczesnej farmakoterapii pediatrycznej

E. Szałek, Z. Kaczmarek, E. Grześkowiak WIĘCEJ

Antrachinony - małe cząsteczki, duże nadzieje

Ł. Sobotta, J. Mielcarek, S. Sobiak, M. Wierzchowski WIĘCEJ

Zastosowanie automatycznej mikroskopowej analizy w analizie farmaceutycznej

W. Maruszak, M. Bodziachowska WIĘCEJ

II. Nowe rozwiązania w technologii leków wziewnych

B. Karolewicz, J. Pluta WIĘCEJ

Effect of fatty acids on the binding of drugs by human serum albumin

K. Wiglusz, L. Trynda-Lemiesz WIĘCEJ

Niepożądane działania leków - rodzaje, podział, przyczyny i skutki ekonomiczne

A. Wiela-Hojeńska, Ł. Łapiński WIĘCEJ

Płk prof. zw. dr hab. n. med. Tadeusz Brzeziński (1929-2010)

J. Majewski WIĘCEJ

Jubileusz 50-lecia uzyskania dyplomu farmaceuty

H. Czyż WIĘCEJ

Bezpieczna farmakoterapia w szpitalu - relacja z Konferencji Lekarsko-Farmaceutycznej

A. Puzyno WIĘCEJ

Ustawodawstwo farmaceutyczne Unii Europejskiej - nadchodzące zmiany w polskiej perspektywie. Kongres Farmacji Przemysłowej - Kościelisko 2009. Część 1.

W. Wieniawski WIĘCEJ

Aptekarstwo polskie na tle przemian politycznych, gospodarczych i społecznych państwa w latach 1918-1926

W. Giermaziak WIĘCEJ

Kadm - zagrożenie i skutki zdrowotne

H. Czeczot, M. Majewska WIĘCEJ

Otrzymywanie mikrosfer chitozanowych metodą emulsyjno-sieciującą z zastosowaniem trifosforanu (TPP) i aldehydu glutarowego (GLT)

E. Szymańska, K. Winnicka, M. Muśko WIĘCEJ

Otoczki na tabletkach i peletkach - budowa, funkcja, mechanizm i metody powlekania

W. Sawicki, P. Łepek, M. Kleina WIĘCEJ

Postacie leków pediatrycznych. Cz. II. Pastylki, lizaki oraz zawiesiny recepturowe

M. Muśko, M. Sznitowska WIĘCEJ

Farmakopea Polska - od wymagań narodowych do zharmonizowanych

E. Leciejewicz-Ziemecka, J. Pachecka WIĘCEJ

Diagnostyczne testy medyczne w praktyce farmaceutycznej

M. Olczyk, L. Bułaś, A. Konieczny WIĘCEJ

Pożegnanie mgr farm. Sabiny Jakiel

L. Przyborowski WIĘCEJ

Odszedł wybitny historyk farmacji

J. Brzezińska WIĘCEJ

Działalność Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku 2009

U. Kurczewska WIĘCEJ

Działalność Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku 2009

J. Brzezińska WIĘCEJ

Jubileuszowe spotkanie w osiemdziesiąte urodziny dr. hab. n.farm. Aleksandra Drygasa

J. Majewski WIĘCEJ

Ustawodawstwo farmaceutyczne Unii Europejskiej - nadchodzące zmiany w polskiej perspektywie Kongres Farmacji Przemysłowej - Kościelisko 2009. Część 2

W. Wieniawski WIĘCEJ

Twórcy Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego

K. Zamiara WIĘCEJ

Leukotrieny, budowa chemiczna, przykłady i ich zastosowanie w lecznictwie

B. Stanisz WIĘCEJ

Badanie trwałości mieszanin do żywienia pozajelitowego sporządzanych w Aptece Szpitalnej Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

D. Wątróbska-Świetlikowska, M. Sznitowska, B. Mikolaszek, A. Szlagatys'sidorkiewicz WIĘCEJ

Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej do identyfikacji spironolaktonu w wybranych preparatach farmaceutycznych

M. Dołowy WIĘCEJ

Wykorzystanie PNA w terapii genowej

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula WIĘCEJ

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Kierunki badań, technologie. Część I

Renata Jachowicz, Anna Krupa WIĘCEJ

Silikonowe preparaty do leczenia powierzchniowego blizn

Marzena Jamrógiewicz, Maria Żebrowska, Jerzy Łukasiak, Małgorzata Szmitowska WIĘCEJ

Jatrogenne miopatie indukowane wybranymi lekami hipolipemicznymi

Małgorzata Knapik-Czajka, Anna Goździalska, Anna Gawędzka, Jagoda Drąg, Jerzy Jaśkiewicz WIĘCEJ

Odszedł wybitny farmaceuta mgr farm Krzysztof Ziółkowski

Jadwiga Brzezińska WIĘCEJ

Leon Wachholz - twórca nowoczesnej polskiej medycyny sądowej

Karolina Zamiara WIĘCEJ

Interakcje lekowe ropiwakainy

Monika Balcerkiewicz, Michał Wyrwiński WIĘCEJ

Standardy w opiece paliatywnej na przykładzie Wielkiej Brytanii

Magdalena Jasińska, Urszula Kurczewska, Daria Orszulak-Michalak WIĘCEJ

Farmacja praktyczna w nowoczesnej bazie szkoleniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Paweł Stasiak WIĘCEJ

Dokumentowanie opieki farmaceutycznej z wykorzystaniem bazy FONTiC

Agnieszka Skowron, Wioletta Polak, Sebastian Polak, Miłosz Polak WIĘCEJ

Wpływ podłoża na dostępność farmaceutyczną aminofiliny z czopków doodbytniczych

Anna Kodym, Łukasz Pałkowski, Jolanta Pęczkowska WIĘCEJ

Wpływ alkoholi cukrowych na dostępność farmaceutyczną ketoprofenu z tabletek

Beata Szulc-Musioł, Andrzej Jankowski WIĘCEJ

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Kierunki badań, technologie. Część II

Anna Krupa, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Metody zwiększania przenikania substancji leczniczych przez skórę

Krzysztof Cal, Justyna Stefanowska WIĘCEJ

Astma oskrzelowa u dzieci - odrębności diagnostyczno-terapeutyczne

Wanda Balińska-Miśkiewicz WIĘCEJ

J. Majewski, Apteka Pod Orłem w Pleszewie, Łódź 2009, ss. 124, wyd. "Bez Recepty" - PGF Łódź

Jadwiga Brzezińska WIĘCEJ

Kwestia aptek w projektach ustaw dotyczących naprawienia krzywd dawnych właścicieli mienia przejętego przez państwo polskie w latach 1944-1962

Elżbieta Rutkowska WIĘCEJ

Aloes - jego tajemnicza moc

Karolina Zamiara WIĘCEJ

Dawne roślinne źródła jodu i naturalne preparaty jodowe

Jacek Drobnik WIĘCEJ

Białka opiekuńcze - pomagają czy szkodzą?

Michał Piotr Marszałł WIĘCEJ

Substancje roślinne, wskazania i przeciwwskazania do stosowania w czasie ciąży i przygotowania do porodu

Agnieszka Bazylko WIĘCEJ

Potrzeby edukacyjne w zakresie farmakoekonomiki w nauczaniu studentów medycyny w Polsce

Robert Kranc, Marcin Czech WIĘCEJ

Naturalne i syntetyczne polimery w technologii tabletek z suchych wyciągów roślinnych

Zbigniew Marczyński, Kazimiera Henryka Bodek WIĘCEJ

Wpływ krytycznych parametrów technologicznych na proces produkcji maści z ketoprofenem

Katarzyna Ufnal, Iwona Piotrowska, Edmund Sieradzki WIĘCEJ

Zaawansowane produkty glikacji (AGE) w organizmie - powstawanie, losy, interakcja z receptorami i jej następstwa

Maria Warwas, Agnieszka Piwowar, Grzegorz Kopiec WIĘCEJ

Kompleksy fluorochinolonów z jonami metali. Analiza czynników wpływających na ich trwałość

Bartosz Urbaniak, Zenon J. Kokot WIĘCEJ

Substancje pomocnicze w lekach do oczu

Anna Kluk, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Farmacja polska w latach 1926-1939

Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Zgłaszanie zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych - aktualność przepisów krajowych w świetle wymagań unijnych

Katarzyna Basista, Krystian Sodzawiczny WIĘCEJ

Uwagi etymologiczne do nazw wybranych roślin leczniczych

Jacek Drobnik WIĘCEJ

Czad - wróg czy przyjaciel?

Karol Kramkowski, Maria Kramkowska WIĘCEJ

Wybrane aspekty farmakoterapii kandydoz

Irena Paczkowska, Agnieszka Wójtowicz, Anna Malm WIĘCEJ

Uwalnianie meloksykamu z czopków doodbytniczych w zależności od zastosowanego podłoża

Małgorzata Gadomska-Nowak, Beata Szulc-Musioł, Andrzej Jankowski WIĘCEJ

Ocena aktywności immunomodulujacej wyciągu alkoholowego z pędów, liści, biomasy komórkowej z kultury zawiesinowej oraz frakcji saponin Polyscias filicifolia

Jadwiga Marczewska, Janina Drozd, Ewa Karwicka, Elżbieta Anuszewska, Anita Śliwińska, Olga Olszowska, Alexander Nosov WIĘCEJ

Przeciwnowotworowe pochodne platyny - mechanizm działania, toksyczność i sposób podawania leku

Magdalena Buczkowska, Piotr Myśliwiec WIĘCEJ

Status prawny Farmakopei

Agnieszka Zimmermann, Lubomira Wengler, Rafał Zimmermann WIĘCEJ

Choroby naszej cywilizacji. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - część I

Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Dorota Szumny WIĘCEJ

Mukowiscydoza - choroba o wielu maskach

Wojciech Cichy WIĘCEJ

Działalność Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm w okresie 2007-2010

Jadwiga Brzezińska WIĘCEJ

Akademickie kształcenie farmaceutów w latach 1809-2009

Edmund Sieradzki WIĘCEJ

Koło do lania świec w Muzeum Farmacji UJ, czyli o aptekarskiej tradycji wytwarzania świec i wosków do pieczęci

Zbigniew Bela WIĘCEJ

Propolis - naturalny produkt o właściwościach immunomodulujących i przeciwwirusowych i jego potencjalne zastosowanie w terapii wspomagającej u pacjentów HIV-pozytywnych

Katarzyna Basista WIĘCEJ

Nowe oblicze melatoniny: Circadin - charakterystyka i zastosowanie terapeutyczne

Anna Lorenc-Duda, Małgorzata Berezińska, Jolanta B. Zawilska WIĘCEJ

Piksantron - nowy antracenodion w terapii nawracającego lub opornego nieziarniczego chłoniaka złośliwego

Małgorzata Łukawska, Irena Oszczapowicz WIĘCEJ

Wpływ postaci doksorubicyny na farmakokinetykę leku oraz działania niepożądane

Agnieszka Kamińska, Edyta Szałek, Łukasz Spychalski, Edmund Grześkowiak, Aleksandra Głęboka, Joanna Gracz WIĘCEJ

Stężenie polisacharydów a aktywność antyoksydacyjna w preparatach aloesu

Agata Roge, Maria Warwas WIĘCEJ

Choroby przyzębia – etiologia, profilaktyka i leczenie

Marcin Kasiak WIĘCEJ

Nowe możliwości terapii groźnych zakażeń wirusowych

Dorota Rusek, Tadeusz Głąbski, Dariusz Kurzynoga WIĘCEJ

Interakcje lekowe u starszych pacjentów

Agnieszka Rajska-Neumann, Katarzyna Wieczorowska-Tobis WIĘCEJ

Kierunki badań w leczeniu ginekologicznych stanów zapalnych

Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska WIĘCEJ

Dr n. med. Adam Marzec – wspomnienie

WIĘCEJ

XIX Sympozjum Historii Farmacji PTFarm Sanok, 24–27 czerwca 2010 r.

Katarzyna Hanisz WIĘCEJ

Podsumowanie kolejnej korzystnej kadencji – walne zgromadzenie delegatów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Hanna Plata, Jerzy Szewczyński WIĘCEJ

Hermann Schelenz (1848–1922) – zapomniany historyk farmacji

Sławój Kucharski WIĘCEJ

Środki naturalne stosowane w leczeniu przerostu gruczołu krokowego Hypertrophia prostatae z uwzględnieniem specyfików roślinnego pochodzenia

Krzysztof Jędrzejko, Arkadiusz Nikiel WIĘCEJ

Tajemnice schizofrenii – nieznane oblicze witamin

Beata M. Gruber WIĘCEJ

Rola farmaceuty w farmakoterapii gorączki u dzieci jako element opieki farmaceutycznej

Monika Olczyk, Alicja Sonsala, Krystyna Olczyk WIĘCEJ

Opieka farmaceutyczna nad pacjentem geriatrycznym w Polsce

Marek Simon, Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Magdalena Cerbin WIĘCEJ

Zastosowanie metody spektrofotometrii do oznaczania naproksenu w preparatach farmaceutycznych

Alina Pyka, Anna Nieduziak WIĘCEJ

Systemy zarządzania jakością w placówkach ochrony zdrowia

Robert Szyca, Agnieszka Zimmerman, Krzysztof Leksowski WIĘCEJ

Główne grupy związków i pierwiastki z aktywnością biologiczną w wybranych gatunkach grzybów z taksonu Basidiomycota

Bożena Muszyńska, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Halina Ekiert WIĘCEJ

Choroba Huntingtona – znaczenie diety we wspomaganiu terapii

Beata M. Gruber, Elżbieta L. Anuszewska WIĘCEJ

Leki przeciwpłytkowe

Zbigniew Bednarkiewicz, Maria Krzemińska-Pakuła WIĘCEJ

Przyszłość zawodu farmaceuty-aptekarza w Polsce. Z obrad Okrągłego Stołu XXI Naukowego Zjazdu PTFarm. w Gdańsku – 13 września 2010 r.

Paweł Stasiak, Wiesław Sawicki, Edmund Grześkowiak WIĘCEJ

Nagrody Saladino z Ascoli po raz pierwszy dla Polek

Jan Majewski WIĘCEJ

Dawne aptekarstwo polskie w świetle spraw sądowych toczących się od XIV do XVII w.

Anita Magowska WIĘCEJ

Prozdrowotne właściwości probiotyków

Antoni Szymański, Ewa Ziemba, Jarosław Hołyński WIĘCEJ

Ograniczenie produktów reakcji Maillarda w diecie jako strategia zapobiegania ich wzrostowi w organizmie

Maria Warwas, Krzysztof Gołąb, Grzegorz Kopiec WIĘCEJ

Indukcja nadciśnienia tętniczego inhibitorami angiogenezy

Agnieszka Kamińska, Edyta Szałek, Edmund Grześkowiak, Ewelina Korczowska, Aleksandra Głęboka WIĘCEJ

Aktywność biologiczna C-glikozydów flawonoidowych

Wiesława Bylka, Ewa Witkowska-Banaszczak WIĘCEJ

Hialuronian: charakterystyka i praktyczne zastosowanie w medycynie

Marta Jóźwiak-Bębenista, Jerzy Z. Nowak WIĘCEJ

Materiały mezoporowate jako nośniki leków

Barbara Jadach, Janina Lulek WIĘCEJ

Zastosowanie nanotechnologii w preparatach kosmetycznych

Monika Jakubowska, Anna Żebrowska-Szulc, Edmund Sieradzki WIĘCEJ

Farmaceuta Ignacy Giedroyc (1882–1944) – ojciec Jerzego

Sławój Kucharski, Marcin Kucharski WIĘCEJ

XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – Sesja Naukowa w ZF POLPHARMA SA „Współpraca Nauka–Przemysł”

Dorota Haznar-Garbacz WIĘCEJ

XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Gdańsk 12–15 września 2010

Tomasz Bączek, Wiesław Sawicki, Jerzy Łukasiak WIĘCEJ

Sposoby preparowania tzw. wódek w Herbarzu Polskim Marcina Siennika (Kraków, 1568)

Zbigniew Bela WIĘCEJ

Tran jako przykład surowca tłuszczowego opisywanego w polskich XIX-wiecznych pracach z zakresu farmacji i farmakologii

Anna Trojanowska WIĘCEJ

Udział kwasu liponowego w mechanizmach obronnych przed stresem oksydacyjnym

Paweł Stasiak, Iwona Inkielewicz-Stępniak, Agnieszka Kuchta WIĘCEJ

Kropki kwantowe – nowe materiały w biomedycynie i biofarmacji

Małgorzata Geszke-Moritz, Janina Lulek WIĘCEJ

Badanie zjawiska adsorpcji substancji leczniczych (błękitu metylenowego, diklofenaku sodowego, famotydyny) na powierzchni nanosfer krzemionkowych

Paweł Biernat, Janusz Pluta, Beata Borak, Weronika Jamiołkowska WIĘCEJ

Nowe rozwiązania w zakresie sporządzania leku recepturowego – czopki

Aldona Maciejewska, Krzysztof Niwiński, Renata Jachowicz WIĘCEJ