PRZEGLĄD NUMERÓW

Rok
Lista numerów

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Wykorzystanie spektroskopii osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni (ATR-FTIR) w ocenie interakcji chemicznych gabapentyny z wybranymi substancjami pomocniczymi

Natalia Łata, Natalia Piekuś-Słomka, Joanna Ronowicz WIĘCEJ

Rdzeniowy zanik mięśni – onasemnogene abeparvovec i inne opcje terapeutyczne

Aleksandra Majchrzak-Celińska, Anna Warych, Mikołaj Szoszkiewicz WIĘCEJ

Wpływ regulacji prawnych na poziom konkurencyjności aptek ogólnodostępnych

Urszula Religioni, Teresa Pakulska WIĘCEJ

XIV Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

Anna Trojanowska WIĘCEJ

Zwykli niezwykli ludzie – krótkie wspomnienie o mgr farm. Janinie Szopińskiej

Lucyna Bułaś WIĘCEJ

Zmiany właściwości farmakokinetycznych leków przeciwdrobnoustrojowych u pacjentów krytycznie chorych

Agnieszka Cios, Łukasz Hońdo, Anna Wesołowska WIĘCEJ

Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) – od przeszłości do teraźniejszości

Bogumiła Ciseł, Katarzyna Lipska, Anna Gumieniczek, Agata A. Filip WIĘCEJ

Hydrożele w recepturze aptecznej leków dermatologicznych

Bianka Jacyna, Bartosz Maciejewski, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Pentraksyna 3 i jej rola w odbudowie tkanek

Joanna Górka-Dynysiewicz, Jolanta Zuwała-Jagiełło WIĘCEJ

Personalizacja – przyszłość medycznych konopi?

Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Znaczenie kwasu foliowego dla zdrowia organizmu człowieka

Karolina Banyś, Monika Knopczyk, Barbara Bobrowska-Korczak WIĘCEJ

„Konopie medyczne” – kompendium wiedzy farmaceuty

Natalia Piekuś-Słomka WIĘCEJ

„Medycyna wyleczająca” Louisa Le Roy (1766–1842)

Monika Urbanik WIĘCEJ

Zapalenie oskrzelików – trudności diagnostyczno – terapeutyczne u pacjentów pediatrycznych

Iwona Kowalska, Radosław Skubiszewski, Magdalena Kowalska, Adrian Kowalski4, Alicja Nowaczyk WIĘCEJ

Niechirurgiczne metody opóźniające procesy starzenia się skóry

Gabriela Osika, Anna Wesołowska WIĘCEJ

Zastosowanie probiotyków w profilaktyce oraz leczeniu raka żołądka i raka jelita grubego

Karolina Kaźmierczak-Siedlecka, Wojciech Makarewicz WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Recepturowa emulsja o zwiększonej lepkości do miejscowego stosowania glikokortykosteroidów w przełyku

Alicja Bieńkowska, Joanna Nowosielska, Iga Osińska, Arkadiusz Leloch, Krzysztof Gawrychowski, Aleksandra Banaszkiewicz, Maciej Małecki WIĘCEJ

Właściwości prozdrowotne owoców jabłoni domowej w świetle najnowszych badań naukowych (Malus x domestica Borkh.)

Aneta Starzec, Danuta Raj, Izabela Fecka WIĘCEJ

Rola witaminy D w chorobach nowotworowych i neurodegeneracyjnych – przegląd literatury

Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Eliza Główka, Stefania Superczyńska, Karolina Spitzka, Weronika Guzenda, Bartosz Sadowski, Aleksandra Falana, Daria Staś WIĘCEJ

Przydatność oznaczania wskaźnika kwaśnego steatokrytu u niemowląt chorych na mukowiscydozę

Mirosława Wieczorek-Filipiak, Sławomira Drzymała‑Czyż, Dariusz Walkowiak, Jan K. Nowak, Dagmara Woźniak, Jarosław Walkowiak WIĘCEJ

Nieinwazyjne metody analizy instrumentalnej w nowoczesnej technologii farmaceutycznej

Joanna Ronowicz, Natalia Piekuś-Słomka WIĘCEJ

Żywienie enteralne pacjentów pediatrycznych z rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna

Bartosz Rudzki, Agnieszka Żwirełło, Grzegorz Burdyn, Karolina Kaźmierczak-Siedlecka, Ewelina Lubieniecka‑Archutowska, Anna Lebiedzińska WIĘCEJ

Farmacja kliniczna – na jakim etapie jesteśmy w Polsce?

Adrian Bryła, Kamila Urbańczyk, Anna Stachowiak, Magdalena Burkacka, Michał Steczko, Anna Wiela-Hojeńska WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Ocena poziomu satysfakcji pacjentów z etykietopiktogramów w aptece pilotażowej

Adrianna Narożny, Szymon Zdanowski, Damian Świeczkowski, Miłosz Jaguszewski, Jerzy Krysiński, Piotr Merks WIĘCEJ

Charakterystyka dostępnych w Polsce suplementów diety zawierających w swoim składzie glutation (GSH)

Hanna Czeczot, Joanna Witwicka WIĘCEJ

„Konopie medyczne – kompendium wiedzy farmaceuty” – komentarz praktyczny w zakresie receptury aptecznej

Maciej Karolak WIĘCEJ

Pamięci „Dyrektora skutecznego”. Wspomnienie o Dyrektorze Wiesławie Szelejewskim (1943–2019)

Andrzej Kutner, Marzena Mioduszewska, Janusz Obukowicz, Krzysztof Sołtysiak WIĘCEJ

Hydrodynamika i naprężenia mechaniczne działające na postać leku w farmakopealnym i niekompendialnym badaniu uwalniania

Marcela Wiater, Dagmara Hoc, Jadwiga Paszkowska, Grzegorz Garbacz WIĘCEJ

Witamina C w terapii przeciwnowotworowej? – przegląd danych klinicznych i przedklinicznych

Katarzyna Regulska, Maria Litwiniuk WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Piękno w tabletce – wiedza społeczeństwa na temat nutraceutyków

Marta Karkoszka, Klaudia Banach, Artur Beberok, Dorota Wrześniok WIĘCEJ

Status prawny medycznej marihuany – badanie wiedzy i opinii studentów farmacji

Magdalena Gazdowicz, Natalia Susłowska, Kamila Piątkowska, Agnieszka Zimmermann WIĘCEJ

Koronawirus – aktualny problem medyczny i społeczny

Anna Welz, Anna Breś-Targowska WIĘCEJ

Świat przemysłu farmaceutycznego przed COVID-19

Krzysztof Woyna-Orlewicz, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Rola agencji HTA w Polsce i na świecie

Aneta Katarzyna Mela WIĘCEJ

Identyfikacja obszaru usług świadczonych przez farmaceutę w opiece nad pacjentami z problemami zdrowia psychicznego – uwarunkowania, możliwości sprawowania i potrzeby pacjentów

Bożena Karolewicz, Maciej Nowak, Agnieszka Gawin, Piotr Milejski, Artur Owczarek WIĘCEJ

Potencjał terapeutyczny krotkołańcuchowych kwasów tłuszczowych podawanych doodbytniczo w nieswoistych chorobach zapalenia jelit: przegląd systematyczny

Nina Kaczmarek, Marta Kokot, Aleksandra Makarewicz, Aleksandra Glapa-Nowak, Jan K. Nowak, Małgorzata Jamka, Jarosław Walkowiak WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Czy nieprawidłowości w aptekach ogólnodostępnych stwierdzone podczas kontroli Inspekcji Farmaceutycznej mogą być miarą jakości usług farmaceutycznych? Część 1. Analiza ogólna

Mariola Drozd, Lucyna Bułaś WIĘCEJ

PCSK9 – nowe perspektywy farmakoterapii hipolipemizującej u pacjentów z chorobą wieńcową

Natalia Pauli, Monika Rać WIĘCEJ

Automatyczna klasyfikacja komórek rozmazu krwi obwodowej na przykładzie zatrucia ołowiem

Adrian Michalski, Bogumiła Kupcewicz WIĘCEJ

Nowe perspektywy leczenia bielactwa nabytego

Alicja Konieczna, Andrzej Winnicki, Jerzy Krysiński WIĘCEJ

Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody terapii łuszczycy ze szczególnym uwzględnieniem leków biologicznych

Jakub Krzaczyński, Barbara Strzałka-Mrozik WIĘCEJ

Osteoporoza – patofizjologia, objawy, profilaktyka i leczenie

Agnieszka Smektała, Agnieszka Dobosz WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Ocena możliwości wykorzystania spektroskopii osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni (ATR-FTIR) w ocenie interakcji chemicznych chlorowodorku metforminy z wybranymi substancjami pomocniczymi

Agnieszka Płóciennik, Joanna Ronowicz WIĘCEJ

Metotreksat – właściwości farmakologiczne oraz jego zastosowanie w farmakoterapii

Dawid Frączkowski, Łukasz Szeleszczuk WIĘCEJ

Wpływ diety oraz fitoterapii w leczeniu trądziku pospolitego

Agnieszka Dorota Kaźmierska, Izabela Bolesławska, Juliusz Przysławski WIĘCEJ

Znaczenie mikrobiomu jelitowego, suplementacji i leczenia dietetycznego w profilaktyce i leczeniu zespołu policystycznych jajników

Dominika Grabowska, Magdalena Łęga, Karolina Kaźmierczak Siedlecka WIĘCEJ

Proces objęcia refundacją leków w Polsce i na świecie

Aneta Mela WIĘCEJ

Piany – postać leku odkrywana na nowo

Dorota Haznar-Garbacz WIĘCEJ

Wykorzystanie nowych podłoży żelowych w praktyce receptury apteki szpitalnej

Barbara Pandyra-Kowalska, Witold Jucha WIĘCEJ

Wybrane aspekty analityki izotopów promieniotwórczych ze szczególnym uwzględnieniem zatruć przestępczych

Anna Zimna, Alicja Szadziewska, Maciej Gawlik WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Zastosowanie kannabidiolu w terapii uzależnień w świetle badań klinicznych

Julia Lewandowska, Jan Kapała, Łukasz Puchała WIĘCEJ

Narkotyki w terapii. LSD, MDMA, marihuana, psylocybina, dopalacze i ich potencjał we współczesnej medycynie

Agata Tadeja WIĘCEJ

Baloxavir marboxil jako opcja terapeutyczna w leczeniu grypy w Polsce

Michał Mazuchowski, Łukasz Puchała WIĘCEJ

Ashwagandha (Withania somnifera L.) – roślina o udokumentowanych właściwościach prozdrowotnych

Milena Połumackanycz, Aneta Forencewicz, Marek Wesołowski, Agnieszka Viapiana WIĘCEJ

Patofizjologia i leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego

Łukasz Dobrek WIĘCEJ

Chemiczne odciski palca w analizie i ocenie jakości produktów roślinnych

Agata Walkowiak, Bogumiła Kupcewicz WIĘCEJ

Wprowadzenie Dobrych Praktyk Weryfikacji Leków (DPWL) w praktyce szpitalnej w Polsce w celu ochrony przed lekami sfałszowanymi oraz poprawy bezpieczeństwa pacjentów

Piotr Merks, Mariola Drozd, Urszula Relgioni WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Potencjał terapeutyczny nabilonu w oparciu o wyniki badań klinicznych

Jan Maciej Kapała, Julia Alicja Lewandowska, Łukasz Puchała WIĘCEJ

Dożylny ibuprofen – nowość na polskim rynku farmaceutycznym

Marta Lewandowska, Katarzyna Dettlaff WIĘCEJ

Lunazyna – biologicznie aktywny peptyd z soi

Aleksandra Karmańska, Bolesław Tomasz Karwowski WIĘCEJ

Epidemia koronawirusa COVID-19 a dostęp do leków

Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Polskie regulacje prawne rynku farmaceutycznego od 1918 roku

Małgorzata Kubacka WIĘCEJ

Leki hipotensyjne jako czynniki indukujące, zaostrzające i imitujące łuszczycę

Karolina Demczuk WIĘCEJ

Postacie leków antykoncepcyjnych

Alicja Konieczna, Marta Czapiewska, Jerzy Krysiński WIĘCEJ

Znaczenie DHEA w zdrowiu seksualnym w okresie przekwitania

Grażyna Jarząbek-Bielecka, Katarzyna Plagens Rotman, Witold Kędzia, Urszula Religioni, Piotr Merks WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Ocena jednolitości masy proszków recepturowych dzielonych do kapsułek żelatynowych

Monika Gajewska, Małgorzata Sznitowska, Marcin Płaczek WIĘCEJ

Polscy farmaceuci – ich zwyczaje żywieniowe i jakość życia

Magdalena Kurnik-Łucka, Paweł Pasieka, Patrycja Łączak, Elżbieta Rząsa-Duran, Krzysztof Gil WIĘCEJ

Wartości eGFR i klirensu kreatyniny w niewydolności nerek – decyzje terapeutyczne

Marta Bilska, Grzegorz Grześk WIĘCEJ

Białka z rodziny ABC: niezwykła maszyneria. Budowa oraz mechanizm transportu

Magdalena Smolik, Marta Stojak, Maria Walczak WIĘCEJ

Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych

Hanna Plata WIĘCEJ

Udoskonalone techniki granulacji na mokro

Monika Pastewska, Wiesław Sawicki WIĘCEJ

Analityka nowych substancji psychoaktywnych (NSP) – w poszukiwaniu rozwiązań optymalnych

Magdalena Michalska, Monika Zajonz, Maciej Gawlik WIĘCEJ

Przegląd leków aktualnie stosowanych w leczeniu bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów

Katarzyna Kwas, Marcin Mostowy, Paweł Kozielewicz, Joanna J. Sajkowska-Kozielewicz WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Kurkumina – naturalny polifenol o wielu właściwościach – rozwiązania technologiczne wspomagające farmakoterapię

Malwina Lachowicz, Andrzej Stańczak, Michał Kołodziejczyk WIĘCEJ

Rola składników aktywnych zawartych w suplementach diety i probiotyków stosowanych w przebiegu zespołu jelita drażliwego

Grażyna Kołodziej, Radosław Jerzy Balwierz, Karol Jasiński, Marcin Osowski, Dawid Bursy WIĘCEJ

Aldehyd trans-cynamonowy: właściwości biologiczne i aplikacje w kosmetologii

Julita Fedyn, Kamil Piska, Agnieszka Gunia-Krzyżak, Elżbieta Pękala WIĘCEJ

Czynniki transkrypcyjne FOXO – potencjalny punkt uchwytu leczenia chorób cywilizacyjnych

Agnieszka Przezak, Weronika Bielka, Tomasz Sroczyński WIĘCEJ

Minitabletki jako postać leku dogodna do stosowania u pacjentów pediatrycznych i geriatrycznych

Witold Brniak, Justyna Srebro, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Charakterystyka, potencjał leczniczy i prozdrowotny Cistus × incanus L.

Aneta Starzec, Maciej Włodarczyk, Iwona Urbanowicz, Izabela Fecka WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Aktywność neurotransfekcyjna preparatów genowych: wstęp do formulacji opatrunkowych

Żaneta Słyk, Paulina Kruk, Sławomir Barszcz, Krzysztof Gawrychowski, Maciej Małecki WIĘCEJ

Skład recepturowy i profil działania farmakoterapeutycznego preparatów stosowanych do zachowawczego leczenia łojotoku i trądziku

Marian Mikołaj Zgoda, Karolina Partyczyńska, Katarzyna Bujnicka, Justyna Kołodziejska, Sławomira Nowak, Zbigniew Marczyński, Magdalena Piechota Urbańska, Beata Skibska, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Przyczyny występowania cellulitu

Patrycja Szczepańska, Leszek Zakrzewski, Agnieszka Michalska, Andrzej Śliwczyński WIĘCEJ

Opieka farmaceutyczna u pacjentów z ostrym lub przewlekłym zapaleniem zatok w populacji pediatrycznej i u osób dorosłych zgodnie z wytycznymi EPOS 2020

Magdalena Beata Skarzynska, Łukasz Czajka WIĘCEJ

Recepturowe postaci leku z midazolamem

Anna Czech, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

Arnold Kukowka, Maria Kuczmarz, Mariusz Pluskota, Tomasz Sroczyński WIĘCEJ