PRZEGLĄD NUMERÓW

Rok
Lista numerów

Niedokrwistości indukowane lekami jako ważny aspekt w opiece nad pacjentem

Małgorzata Terpińska, Sylwia Płaczkowska, Karolina Jurkowska, Agnieszka Piwowar WIĘCEJ

Zastosowanie modeli in vitro w przedklinicznych badaniach bezpieczeństwa nowych kandydatów na leki

Katarzyna Klaś, Piotr Guzy, Kamil Piska, Katarzyna Wójcik-Pszczoła, Paulina Koczurkiewicz, Elżbieta Pękala WIĘCEJ

Odpady farmaceutyczne z gospodarstw domowych – rola aptek ogólnodostępnych

Agnieszka Zimmermann, Justyna Rogowska, Lidia Wolska WIĘCEJ

Znaczenie farmaceutów z aptek ogólnodostępnych dla promocji zdrowia seksualnego w Polsce

Anna Gołda, Justyna Dymek, Agnieszka Skowron WIĘCEJ

Otwarcie wystawy stałej „Res farmaceuticae” w Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej oddział Muzeum Warszawy

Anna Zabiegałowska-Sitek WIĘCEJ

80-lecie urodzin prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Tadeusza Władysława Hermanna

Franciszek Główka WIĘCEJ

Odważka minimalna według US Pharmacopeia and National Formulary

Wojciech T. Chyla WIĘCEJ

Trucizna jako lek – czyli sposoby leczenia cholery w dziewiętnastowiecznym Krakowie

Karolina Turcza WIĘCEJ

Nowoczesna farmakoterapia w walce z opornością wielolekową nowotworów

Ewa Żurawska-Płaksej, Joanna Górka-Dynysiewicz, Adriana Pęcherz, Dominik Marciniak WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Postępy zastosowania druku przestrzennego metodą osadzania topionego materiału (FDM) w otrzymywaniu tabletek

Tomasz Gnatowski, Jerzy Krysiński WIĘCEJ

HIV i AIDS – nowe podejście do diagnostyki i leczenia. Część I. Domowe testy do diagnostyki zakażenia HIV w Polsce i w Unii Europejskiej

Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

2,4-tiazolidynodiony jako agoniści receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów PPARg o właściwościach przeciwnowotworowych

Aneta Suseł WIĘCEJ

XII edycja przeglądu prac magisterskich z zakresu historii farmacji

Anna Trojanowska WIĘCEJ

Jubileusz 70-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Bożena Karolewicz, Hanna Plata WIĘCEJ

Stabilność substancji leczniczych w kontekście trwałości leku – zbieżności definicji i rożnice w podejściu analitycznym

Marzena Jamrógiewicz, Karolina Milewska, Klaudia Lewandowska, Karolina Czubak WIĘCEJ

Receptura antybiotyków w aptece – głos w dyskusji

Małgorzata Zdzieborska, Ewa Siedlecka, Maciej Małecki WIĘCEJ

Przegląd doustnych prebiotyków, probiotyków, synbiotyków i postbiotyków dostępnych na polskim rynku aptecznym

Jakub Ruszkowski, Adrian Szewczyk, Jacek M. Witkowski WIĘCEJ

Zastosowanie TLC w układzie faz odwróconych oraz metod obliczeniowych do wyznaczenia lipofilowości eplerenonu

Małgorzata Dołowy, Katarzyna Syc, Karolina Raczek, Karolina Sośnierz, Alina Pyka-Pająk WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

HIV i AIDS – nowe podejście do diagnostyki i leczenia. Część II. Leczenie antyretrowirusowe

Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Różnorodne czynniki ryzyka przewlekłej choroby nerek u pacjentów zakażonych HIV

Zofia Marchewka, Justyna Domagała, Brygida Knysz, Agnieszka Piwowar WIĘCEJ

Substancje i metody zabronione w sporcie

Olimpia Gładysz WIĘCEJ

Rola krzemu i siarki w chorobach tkanki łącznej. Część II

Janusz Wiśniewski WIĘCEJ

Zastosowanie pyłku pszczelego w profilaktyce i leczeniu wielu chorób

Anna Kurek-Górecka, Radosław Balwierz, Dominik Marciniak, Zofia Dzierżewicz, Justyna Więcławek, Beata Sarecka-Hujar, Bożena Karolewicz, Marcin Delijewski WIĘCEJ

Możliwości wspierania pacjenta w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych

Anna Maria Dworakowska, Adrianna Aniszewska, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska WIĘCEJ

Prawne uwarunkowania sporządzenia leku recepturowego i aptecznego w aptece ogólnodostępnej

Lucyna Bułaś, Michał Jachowicz, Agnieszka Skowron WIĘCEJ

Produkty lecznicze zaawansowanej terapii medycznej oparte na mezenchymalnych komórkach macierzystych

Renata Szydlak WIĘCEJ

Opieka farmaceutyczna w astmie

Edyta Rysiak, Ewelina Bogdańska, Milena Osińska, Adam Kazberuk, Michał Dębczyński, Maciej Turlewicz, Rafał Kierdylewicz WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Rola farmaceuty w ochronie zdrowia publicznego w opinii studentów farmacji

Natalia Susłowska, Bartosz Petrykowski, Agnieszka Zimmermann, Łukasz Balwicki WIĘCEJ

Leki z apteki a doping w sporcie

Łukasz Sobczak, Krzysztof Goryński WIĘCEJ

Kawa źródłem antyodżywczych szczawianów w diecie człowieka

Beata Ulewicz-Magulska, Jan Pawełkiewicz, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Profil fitochemiczny i potencjał terapeutyczny szanty zwyczajnej (Marrubium vulgare) – przegląd aktualnego stanu wiedzy

Anna Magiera, Anna Marchelak, Aleksandra Owczarek, Monika A. Olszewska WIĘCEJ

Rybozymy i DNAzymy – budowa molekularna, mechanizm działania i zastosowanie w terapii genowej

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Farmaceutyczne aspekty terapii geriatrycznej

Krzysztof Niwiński, Witold Brniak, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Tworzenie zawiesin z gotowych doustnych postaci leku jako sposób na personalizację farmakoterapii dostosowanej do wieku pacjenta

Natalia Faron WIĘCEJ

Sporządzanie ex tempore płynnych doustnych postaci leków w aptekach szpitali pediatrycznych

Arkadiusz Gruchlik, Sławomir Smolik WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Jak polscy pacjenci stosują psychotropowe leki nasenne i przeciwlękowe – raport cząstkowy z badania kwestionariuszowego prowadzonego w aptekach ogolnodostępnych

Anna Gołda, Justyna Dymek, Patrycja Pelka, Agnieszka Skowron WIĘCEJ

Analiza stanu elektronowego żelaza w preparacie Chela-Ferr biocomplex przy użyciu spektroskopii MOssbauera

Renata Szydlak, Weronika Mikoś, Jan Stanek WIĘCEJ

Zielarstwo w okresie mykeńskim na przykładzie „katalogów ziół” (MY Ge 602‒608)

DOI: 10.32383/farmpol/118913 WIĘCEJ

Sytuacja wyższego szkolnictwa medycznego w latach 1945–1956

Wojciech Giermaziak, Beata Postołowicz WIĘCEJ

Diklofenak i jego wpływ na układ sercowo‑naczyniowy – słuszność stosowania preparatów OTC

Alicja Wolska, Justyna Wolska, Edward Kowalczyk, Anna Wiktorowska-Owczarek WIĘCEJ

Leki immunosupresyjne w ciąży

Justyna Grzegółkowska, Paweł Grzegółkowski, Marek Droździk WIĘCEJ

Zarządzanie sygnałami: nowe obowiązki i narzędzia dla podmiotów odpowiedzialnych – czyli jak przygotować się do realizacji prawnego obowiązku stałego monitorowania bazy danych EudraVigilance

Bartłomiej Ochyra, Adam Przybyłkowski WIĘCEJ

Prawna odpowiedzialność zawodowa farmaceutów

Anna Włodarczyk, Włodzimierz Opoka, Bożena Muszyńska WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Oznaczanie czystości mesylanu imatynibu metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej

Paulina Topolska, Katarzyna Wiglusz, Igor Mucha WIĘCEJ

Neuregulina-1 jako potencjalny lek w niewydolności serca – podstawy teoretyczne i stan badań klinicznych

Łukasz Puchała, Joanna Wojtkiewicz, Piotr Jakubowski, Waldemar Grzegorzewski WIĘCEJ

Ekonomiczny i społeczny wymiar endometriozy

Anna Krolak, Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Opieka farmaceutyczna nad pacjentem geriatrycznym. Nowości technologiczne ułatwiające kontrolę farmakoterapii dla pacjenta geriatrycznego

Ewelina Bogdańska WIĘCEJ

Przepisy na kosmetyki w „galeno‑chymicznym” manuale Andreasa Happena (1660)

Artur Koniewicz, Zbigniew Bela WIĘCEJ

Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego: promocja wspomnień magister Antoniny Leśniewskiej w Instytucie Polskim w St. Petersburgu

Iwona Arabas, Lidia Maria Czyż WIĘCEJ

Teratogenne działanie leków stosowanych w schorzeniach dermatologicznych

Katarzyna Mysłowska, Anna Partyka, Magdalena Jastrzębska‑Więsek, Natalia Trybuś, Anna Wesołowska WIĘCEJ

Dodatki do żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka

Klaudia Kurlapska, Mirosława Rosenthal, Beata Ulewicz-Magulska, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Aktywność przeciwnowotworowa witaminy C

Małgorzata Woźniak, Alicja Bieńkowska, Natalia Stachowiak, Maciej Małecki WIĘCEJ

Wpływ statyn na ośrodkowy układ nerwowy: korzyści czy zagrożenia?

Maria Rutkowska WIĘCEJ

Lipa – bogate źródło związków fenolowych o właściwościach prozdrowotnych

Agnieszka Viapiana, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Nanomateriały a stres oksydacyjny

Maciej Gawlik WIĘCEJ

Współczesne możliwości terapii rozstępów

Magdalena Jastrzębska-Więsek, Joanna Rychtyk, Anna Partyka, Barbara Ludwikowska, Anna Wesołowska WIĘCEJ

Otwarcie międzynarodowego i międzysektorowego projektu ORBIS (Horyzont 2020)

Piotr J. Rudzki, Bartłomiej Milanowski, Lidia Tajber, Grzegorz Garbacz, Emilia Jakubowska, Marek Rychter, Andrzej Kutner, Janina Lulek WIĘCEJ

Święto polskiej farmacji w Instytucie Polskim w Madrycie

Iwona Arabas, Lidia Maria Czyż WIĘCEJ

Fenyloetyloamina i anandamid – naturalne psychostymulanty

Monika Rać, Michał Bartoszewicz, Krzysztof Safranow, Violetta Dziedziejko, Kamila Puchałowicz, Dariusz Chlubek WIĘCEJ

Jak audyt wewnętrzny wpisuje się w teorię psychologii biznesu i ekonomii behawioralnej?

Anna Królak, Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Ocena kosztów choroby

Aneta Mela, Janusz Jaroszyński WIĘCEJ

Analiza użytkowania leków z grupy A02BA i A02BC – wyniki badania ankietowego wśród pacjentów aptek ogólnodostępnych

Elżbieta Jaworska, Agnieszka Skowron WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Współczesna terapia choroby afektywnej jednobiegunowej

Kamila Tarka, Maurycy Żamojcin, Michał Lewiński WIĘCEJ

Mechanizmy oporności wielolekowej nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi

Ewa Sawicka, Martyna Wolniak, Agnieszka Piwowar WIĘCEJ

Recepturowe krople do oczu z atropiną (0,01%) do długotrwałej terapii krótkowzroczności u dzieci

Aleksandra Sych, Monika Gajewska, Małgorzata Sznitowska, Andrzej Grzybowski WIĘCEJ

14. Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców

Joanna Oberska, Azza Abdelkarim, Elżbieta Gniazdowska, Piotr Krzeczyński WIĘCEJ

Prawne aspekty prowadzenia apteki internetowej jako elementu rynku e-health

Małgorzata Palej, Krystian Ryś WIĘCEJ

Neuroaktywne steroidy i neurosteroidy w mechanizmach depresji i zaburzeń lękowych oraz ich możliwy potencjał terapeutyczny

Arkadiusz Kazula WIĘCEJ

Wpływ warunków przechowywania na stabilność mas żelatynowych przeznaczonych do wytwarzania kapsułek miękkich

Andrzej Stańczak, Iwona Klucha, Beata Welk-Piela WIĘCEJ

Bezpieczeństwo pacjentów stosujących leki OTC – czy warto coś zmienić? Badanie opinii magistrów i studentów farmacji

Anna Gołda, Justyna Dymek, Anita Geisler, Jakub Dereń, Agnieszka Skowron WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Okładka IV

WIĘCEJ

Okładka III

WIĘCEJ

Okładka II

WIĘCEJ

Okładka I

WIĘCEJ

Rola antybiotyków w terapii zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Mateusz Sikora, Bartosz Kopeć, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

Mechanizmy dostępu do niezarejestrowanych metod leczenia w Polsce

Aneta Mela, Janusz Jaroszyński WIĘCEJ

Farmaceuci dla pacjentów – rola farmaceutów z aptek ogólnodostępnych w polskim systemie ochrony zdrowia publicznego w kontekście prowadzenia pacjentów uzależnionych od tytoniu

Marta Jóźwiak-Bębenista, Magdalena Jasińska-Stroschein, Michał Karbownik, Micha WIĘCEJ

Wpływ rozwoju ustawodawstwa farmaceutycznego na kształt przemysłu farmaceutycznego i aptekarstwa w okresie II Rzeczpospolitej

Katarzyna Karkutt-Miłek, Norbert Obara, Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Omentyna – nowy biomarker w medycynie? Część 1.

Ewa Waluga, Katarzyna Komosińska-Vassev, Jacek Szczepański, Paweł Olczyk WIĘCEJ

Leki ziołowe w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Kamila Tarka, Maurycy Żamojcin, Michał Lewiński WIĘCEJ

Rodzaj Grindelia Willd. źródłem cennych roślin leczniczych

Sławomira Nowak, Anna Magiera, Katarzyna Kopka, Agnieszka Kicel, Monika A. Olszewska WIĘCEJ

Różnice w częstotliwości spożycia śniadań i ich składu pomiędzy grupami studentów polskich i portugalskich

Katarzyna Stachurska, Beata Sińska WIĘCEJ

Badanie mikrobiologiczne recepturowej formy leku zawierającej hydrochlorotiazyd do stosowania u pacjentów pediatrycznych

Beata Welk-Piela, Andrzej Stańczak, Paweł Lisiecki WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Okładka/Cover

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Prawne i etyczne aspekty reklamy produktow stosowanych w populacji pediatrycznej

Łukasz Golsztajn, Agnieszka Zimmermann WIĘCEJ

Formulacje leków genowych, recepty genowe

Alicja Bieńkowska, Żaneta Słyk, Edyta Banaczkowska-Duda, Maciej Małecki WIĘCEJ

Złożone substancje pomocnicze w tabletkach ODT

Witold Brniak, Renata Jachowicz WIĘCEJ

III Ogólnopolska Konferencja „Leki biologiczne – aspekty prawne”

WIĘCEJ

VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas

Katarzyna Bus, Grzegorz Spólnik, Piotr J. Rudzki WIĘCEJ

Pozadermatologiczne możliwości zastosowania toksyny botulinowej

Ewa Zwierzyńska, Anna Zawistowska, Bogusława Pietrzak WIĘCEJ

Mechanizmy działania chemoprewencyjnego substancji naturalnych w nowotworach indukowanych środowiskowo

Barbara Biegańska, Małgorzata Bossekota, Maciej Gawlik WIĘCEJ

Skład chemiczny i właściwości biologiczne morwy białej (Morus alba L.)

Milena Połumackanycz, Agnieszka Viapiana, Marek Wesołowski WIĘCEJ

Omentyna – nowy biomarker w medycynie? Część 2.

Ewa Waluga, Katarzyna Komosińska-Vassev, Jacek Szczepański, Paweł Olczyk WIĘCEJ

Współczesne laboratorium nanotoksykologiczne

Marcin Magacz, Karolina Kędziora, Maciej Gawlik WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Bezpieczeństwo pacjenta – wyzwanie dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Część I

Anna Pilarska, Agnieszka Zimmermann, Agata Flis WIĘCEJ

Substancje lecznicze w postaci amorficznej

Agata Antosik, Joanna Szafraniec, Krzysztof Niwiński, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Koncyliacja – nowy element nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Zuzanna Ungeheuer, Marta Tusińska, Olga Fedorowicz WIĘCEJ

Rola farmaceuty w procesie koncyliacji lekowej

Olga Fedorowicz, Marta Tusińska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska WIĘCEJ

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne na stulecie odzyskania niepodległości

Iwona Arabas, Lidia Maria Czyż WIĘCEJ

Statyny a aktywność fizyczna człowieka

Anna Gawędzka, Małgorzata Knapik-Czajka, Jagoda Drąg WIĘCEJ

Doustne antykoagulanty w przewlekłej chorobie nerek

Mirosława Kijko-Nowak, Małgorzata Marchelek-Myśliwiec, Tomasz Nowak, Violetta Dziedziejko WIĘCEJ

Zastosowanie metody spektrofotometrii i densytometrii do oceny widm naproksenu w zakresie UV-VIS

Alina Pyka-Pająk, Wioletta Parys, Małgorzata Dołowy WIĘCEJ

Rola pacjenta w procesie koncyliacji lekowej

Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Zuzanna Ungeheuer, Olga Fedorowicz WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Cukry i ich pochodne w roli stabilizujących substancji pomocniczych w farmacji

Karolina Milewska, Kamil Klucznik, Marzena Jamrógiewicz WIĘCEJ

Nowe zastosowania statyn w terapii

Magdalena Nalewajska, Małgorzata Marchelek-Myśliwiec, Łukasz Wojczyński, Piotr Kacperczyk, Violetta Dziedziejko WIĘCEJ

Soczewki kontaktowe – parametry, charakterystyka stosowanych polimerów

Marta Czapiewska, Piotr Bilski, Aleksandra Kruszka, Andrzej Marek Winnicki, Jerzy Krysiński WIĘCEJ

Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) jako nowoczesna technika izolacji substancji leczniczych z próbek biologicznych

Anna Roszkowska WIĘCEJ

Identyfikacja obszaru świadczonych usług przez farmaceutę klinicznego w opiece nad pacjentem po transplantacji nerek

Aneta Gajda, Maciej Gajda, Olga Fedorowicz, Bożena Karolewicz WIĘCEJ

Znaczenie terapeutyczne i kosmetyczne oleju konopnego

Anna Kurek-Górecka, Radosław Balwierz, Paulina Mizera, Maciej Nowak, Ewa Żurawska-Płaksej WIĘCEJ

Bezpieczeństwo stosowania hydrokortyzonu w wybranych dermatozach

Dagmara Knapik, Klaudia Armanowska, Radosław Balwierz, Beata Sarecka-Hujar, Zofia Dzierżewicz, Przemysław Baranowski, Joanna Górka-Dynysiewicz WIĘCEJ

Analiza składu suplementów diety zawierających żelazo w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania u dzieci

Joanna Surowiecka, Katarzyna Komosińska-Vassev, Paweł Olczyk, Krystyna Olczyk WIĘCEJ

Leki o przedłużonym uwalnianiu w ocenie świadomości pacjentów

Magdalena Szczukocka, Maksymilian Pulkowski, Mateusz Słaby, Artur Beberok, Dorota Wrześniok WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ